Boekje Slimme Stad

In het gemeentehuis komen alle zaken samen die voor de burgers en ondernemers van de stad belangrijk zijn; leefbaarheid, veiligheid, zorg, onderwijs, duurzaamheid, werk, vrije tijd, bedrijvigheid en saamhorigheid. Al die zaken zijn nauw met elkaar verbonden.


Voor bestuurders is het de kunst om die samenhang te benutten. Niet alle afdelingen en diensten op een eigen eilandje, maar het werkgebied als een groot organisch geheel benaderen. Het vormen van een gezamenlijk geheel aan gemeentelijke processen, stelt de gemeente in staat om de stad of gemeente leefbaarder, efficiënter, aantrekkelijker en duurzamer te maken. Het samenbrengen van deze processen is alleen mogelijk dankzij digitalisering, waardoor ontwikkelingen, gebeurtenissen en processen inzichtelijk worden. Het resultaat is dat je gestructureerd en gericht beslissingen kunt nemen en waar nodig kunt bijsturen. Dit is geen toekomstdroom. Alles wat er voor nodig is, is nu al beschikbaar.

De digitale toepassingen van nu maken het mogelijk om werkprocessen te vergemakkelijken, gegevens en activiteiten logisch te koppelen en de lijnen tussen burger en overheid te verkorten. In het Slimme Stad boekje leest u hier meer over.

Iris Hertsenberg
Business manager Educatie
iris.hertsenberg@winvision.nl 088 - 255 02 92
Melle Lelieveld
Business Manager
melle.lelieveld@winvision.nl 088 - 255 03 37