1. Home
  2. Actueel

Actueel

Mbo en ict - leer de leraar leren

Kinderen en jongeren van tegenwoordig leren op school 21st century skills. Dat is nodig omdat de maatschappij door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving verandert, aldus Kennisnet. De vaardigheden of competenties die leerlingen worden bijgebracht zijn onder meer kritisch denken, problemen oplossen, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Leerkrachten en docenten moeten mee. Maar lukt het een beetje met de 21e eeuwse vaardigheden van de leraren?

Blog 12 sep 2017 | Melle Lelieveld
Medewerkers BrabantZorg enthousiast over nieuw sociaal intranet
Als je ruim 5.000 medewerkers op 35 verschillende locaties hebt, dan kan interne communicatie een uitdaging zijn. BrabantZorg lanceerde daarvoor in mei van dit jaar een nieuw sociaal intranet, een platform waar organisatie en medewerkers kennis delen en elkaar opzoeken. Behalve aan de technologie, besteedde BrabantZorg samen met Winvision veel aandacht aan adoptie om medewerkers mee te krijgen en vertrouwd te maken met het nieuwe intranet. Dat is goed gelukt. Steeds meer medewerkers maken er enthousiast gebruik van. “Collega’s leggen nu echt verbinding met elkaar”, zegt Ruud Mars, communicatieadviseur online van BrabantZorg, ”zelfs met collega’s waarvan ze daarvoor niet eens wisten dat ze er waren.”
News 11 sep 2017 | Winvision
Nieuwe privacywetgeving heeft grote impact op zorgorganisaties
Volgend jaar, op 25 mei 2018, gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of General Data Protection Regulation, zoals het in het Engels wordt genoemd) van kracht. De AVG is een veelomvattende en ingrijpende wet, die gevolgen heeft voor elke organisatie die met persoonsgegevens werkt. Dat betekent in de praktijk dus voor vrijwel elk bedrijf en elke instelling. Zeker voor zorginstellingen, waar de hele organisatie ongeveer draait op persoonsgegevens, zijn de nieuwe richtlijnen ingrijpend.
Blog 7 sep 2017 | Winvision
Datacenter migratie naar Azure - workshop voor onderwijsinstellingen
In samenwerking met Microsoft en SLBdiensten biedt Winvision onderwijsinstellingen een gratis datacenter migratie workshop aan. Na dit uitgebreide consult bent u volledig op de hoogte van de mogelijkheden van Microsoft Azure voor uw onderwijsinstelling.
News 6 sep 2017 | Winvision
Tussen blinde paniek en koele nonchalance
Mooi dat de vakantie weer achter de rug is, want er ligt een druk najaar te wachten. Bovenaan het post-vakantie prioriteitenlijstje staat uiteraard de GDPR. Hoe gaan organisaties daar – met nog minder dan negen maanden te gaan – werk van maken? Hoe krijg je de organisatie in techniek, beleid en mindset klaar voor de strenge databeveiligingswetgeving?
Blog 5 sep 2017 | Winvision
100 % waterdichte ICT is een illusie
Het is nog maar twee maanden geleden dat WannaCry en Petya grote bedrijven en instellingen platlegden. Het NOS Journaal opende zelfs met de ransomware-aanvallen. Niet omdat het een nieuw verschijnsel was, maar vanwege de maatschappelijke impact. Als zelfs energiebedrijven en ziekenhuizen kwetsbaar zijn, dan is er toch een zeer serieus probleem.
Blog 31 aug 2017 | Marcel Lucker
Zadkine kiest voor solide en veelzijdig Skype voor Bedrijven platform
Vier jaar geleden stapte de Rotterdamse school voor middelbaar beroepsonderwijs Zadkine over naar Lync 2013 als vervanging van traditionele telefonie. Dat leverde de beoogde besparing op in telefoniekosten, maar het extra gebruiksgemak van een digitaal telefonieplatform bleef achter. Bovendien was het platform niet zo stabiel en storingsvrij als gehoopt. In nauwe samenwerking met Winvision is Zadkine in mei gemigreerd naar een nieuw, solide platform met Skype voor Bedrijven. Dat biedt wel de betrouwbaarheid en extra faciliteiten waar het allemaal om te doen was.
News 27 jul 2017 | Winvision
WannaCry, Petya: het zijn facts of life

‘De afgelopen jaren was er veel aandacht voor het beheersen van kosten, en dat heeft er soms toe geleid dat er te weinig aandacht was voor ict.’ Dat zei voorzitter Yvonne van Rooy van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen naar aanleiding van de ransomware-aanvallen bij ziekenhuizen.

Blog 13 jul 2017 | Marcel Lucker
Elke zorgorganisatie is een onderwijsinstelling

Digitalisering leidt in de zorg tot meer efficiency, minder kostenstijging en meer patiëntgerichtheid. Dat is fijn voor de organisaties en patiënten. Maar hoe zit het intussen met de zorgverleners? Hoe gaan die om met al die nieuwe technologie? Worden zij wel voldoende meegenomen in de digitalisering?

Blog 13 jul 2017 | Winvision
Skype for Business en Calling plans – Hoe zit het nu echt?
Tot voor kort vereiste het bellen en gebeld worden met Skype for Business (als onderdeel van Office 365) via het openbare telefoonnet altijd een “on-premise” component. Dit gaat op 1 juli 2017 veranderen, want dan komt Microsoft met zogenaamde “PSTN calling plans” voor Skype for Business in Nederland.
Blog 11 jul 2017 | Hans van Zonneveld & Richard Neuteboom