Zorg is mensenwerk. En cijferwerk

06 juni 2018

Het verlenen van zorg is geen exacte wetenschap. De vraag fluctueert, de zorgverlening is divers en complex en er is geen formule los te laten op hoe de zorgvraag zich volgende maand ontwikkelt. Zorg is mensenwerk. Toch zitten er aan deze ‘zachte sector’ heel wat harde kantjes. Het gaat immers ook om nogal concrete zaken als budget, vergoeding en verantwoording. Alle reden dus om als zorgorganisatie de cijfermatige basis goed op orde en altijd exact inzichtelijk te hebben.


Bijvoorbeeld het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt, is sinds de invoering van de Jeugdwet met ruim 10 procent toegenomen. Van bijna 366.000 in 2015 naar ruim 405.000 in 2017. Tegenwoordig wordt voor ongeveer 11 procent van alle Nederlandse jongeren op een of andere manier een beroep gedaan op een jeugdhulporganisatie. De verschillen per gemeente zijn wel groot. Zo kreeg in 2017 in Heerlen 17,3 procent jeugdhulp. In Leeuwarden is het percentage jongeren dat zorg en hulp krijgt met 18,6 procent het hoogst. Schiermonnikoog, Edam-Volendam en Staphorst staan onderaan het lijstje met 5,6 procent.

Grote verschillen per gemeente

Er zijn niet echt eenduidige verklaringen te geven waarom het percentage in de ene gemeente zoveel verschilt van de andere, vergelijkbare, gemeente. Lokale omstandigheden zijn natuurlijk niet overal hetzelfde. Bovendien maakt elke gemeente andere beleidskeuzes. Zorgorganisaties hebben tegenwoordig contracten met veel verschillende gemeenten en hebben binnen die gemeenten weer verschillende gesprekspartners. Het is dus van groot belang dat de afspraken per gemeente helder zijn. Niet alleen bij het zetten van de handtekening, maar ook in de aanloop daar naartoe en tijdens de loop van het contract. Zeker omdat het beroep op de jeugdhulp niet zal afnemen. Voor een zorgorganisatie is een goed systeem voor contract & ketenmanagement onontbeerlijk. Als je honderden contracten moet beheren en steeds in control wilt blijven, zul je op elk moment inzicht moeten hebben. In de gemaakte afspraken en in de stand van zaken in lopende en te verwachten zorgverlening en in de bestedingen. Je kunt het je niet permitteren om uit je budget te lopen, maar je wilt ook voorkomen dat je er in oktober al doorheen bent. Een zorgorganisatie moet tijdig aan de bel kunnen trekken, maar heeft ook gedetailleerde cijfers nodig om contracten bij te stellen bij verlenging.

Wezenlijke info voor contractbesprekingen

Breng contracten en contacten goed in beeld en zorg er ook voor dat die kennis centraal beschikbaar is – niet alleen bij één functionaris. Maak ook het proces dat geleid heeft tot het contract inzichtelijk en reproduceerbaar. Dat is wezenlijke informatie voor nieuwe contractbesprekingen. Met harde cijfers kun je ook in de zogeheten ‘zachte’ sector steeds verder komen.

Meer weten?

Robbert Post
Manager Commercie
robbert.post@winvision.nl 06 - 24 78 07 10

Deel op social media