Woningcorporaties hebben nog een digitale inhaalslag te maken

Woningcorporaties zien wel de noodzaak van slimme technologie, maar voelen nauwelijks de urgentie. De woonruimtes worden toch wel verhuurd. Die opstelling moet veranderen, was de conclusie van de roundtable ‘Slim (samen)werken voor woningbouwcorporaties’. Huurders verwachten immers digitale diensten, de bedrijfsvoering kan veel efficiënter met inzet van bijvoorbeeld smart building-technologie en voor je het weet word je ingehaald door nieuwe toetreders die wel sterk zijn in digitale dienstverlening. 

Tijdens de recente roundtable ‘Slim (samen)werken voor woningbouwcorporaties’ bespraken IT-managers van woningcorporaties de problemen en uitdagingen waar de sector voor staat. Anita van Dekken van Winvision, André Stokkingreef van Previder en Rico Leemreijze van SmartR lieten vanuit hun eigen expertise hun licht schijnen op de mogelijkheden en perspectieven van slimme technologie voor bedrijfsvoering, werkplek en communicatie. Duidelijk werd dat woningcorporaties geen andere keuze hebben dan meegaan met de digitale transformatie. 
 
Terwijl vrijwel elke organisatie buiten de sector toepassingen als Internet of Things, big data, artificial intelligence, machine learning, blockchain, virtual- en augmented reality toepast of in ieder geval overweegt, is het relatief stil in de wereld van de woningbouwcorporaties. Van de 400 corporaties in Nederland maakt bijvoorbeeld slechts 41% gebruik van een klantportaal en biedt diensten digitaal aan. “Dat is schrikbarend”, aldus Rico Leemreijze, directeur van SmartR dat onderzoek deed naar de digitale volwassenheid van de sector. “Het grootste probleem is dat klanten wel verwachten dat ze digitaal kunnen communiceren.” 

Smart buildings en slimme corporaties

Ook de inzet van big data, IoT en machine learning blijft achter, terwijl dat juist technologieën zijn waarmee aanzienlijke kosten bespaard kunnen worden en waarmee de dienstverlening kan worden verbeterd. Met sensortechnologie en een smart building-oplossing als Digital Twins kunnen corporaties relatief eenvoudig het beheer van gebouwen en complexen verslimmen. Facilitaire diensten en energieverbruik kunnen dan bijvoorbeeld veel beter afgestemd worden op het daadwerkelijke gebruik van ruimtes en panden. En met big data- en AI-toepassingen is te voorspellen waar en wanneer er onderhoud nodig is of welke huurder mogelijk betalingsachterstanden gaat oplopen. Leemreijze: “Woningcorporaties moeten vroeg of laat met zulke ontwikkelingen beginnen. Mijn advies is ook dan om nu aan die inhaalslag te beginnen”.

Eerst bewustwording, dan verandering

Volgens Anita van Dekken, Manager Engagement bij Winvision, begint digitale transformatie met bewustwording: “De directie kan wel denken dat verandering noodzakelijk is, maar als medewerkers dat niet inzien gaat het niet lukkenkun je veranderen wat je wilt. Als gebruikers het nut en de noodzaak niet erkennen dan ontstaat er weerstand en wordt het lastig om de nieuwe digitale oplossingen te borgen. Daarom moeten organisaties ook intern de werkvloer op en praten met key-users en stakeholders om de gehele organisatie mee te krijgen. Pas als die bewustwording er is kun je vervolgstappen zetten met verandermanagement.”

In veel branches is de ontwikkeling van innovatieve IT-oplossingen in een stroomversnelling geraakt door cloud computing. Ook hier is een achterstand in de corporatiesector te constateren. Het argument is vaak dat veelgebruikte applicaties nog niet uit de cloud geleverd worden. “Maar dat is geen argument meer”, zegt André Stokkingreef, Key Accountmanager bij Previder. “Of het nou web-, lokale of gehoste applicaties zijn, met Office 365 kun je alle applicaties beschikbaar stellen op één platform. Woningcorporaties zijn zeer gebaat bij een platform als Office 365 doordat informatie en applicaties overal toegankelijk zijn. Via een persoonlijke online werkplek zijn applicaties als mail, Office 365, agenda, het CRM- en ERP-systeem en selfservice portalen beschikbaar. Via Single-Sign on zijn woningcorporaties van alle gemakken voorzien. Bovendien is de beveiliging, back-up en beschikbaarheid van data gegarandeerd. Voor woningcorporaties die digitale stappen willen maken is Office 365 dé oplossing.”

Nu vooral actie!

“Om op de lange termijn relevant te blijven, moeten corporaties transformeren”, aldus Rico Leemreijze. “Omarm digitalisering en wordt veel meer een regieorganisatie dan een beheerorganisatie. Dat gaat uiteraard niet van de ene op de andere dag. Dat vereist visie, concrete doelen en een plan van aanpak. En het vereist vooral actie!”

Woningcorporaties die ook slimmer willen (samen)werken, nodigen wij van harte uit contact met Winvision op te nemen. We gaan graag in gesprek over een moderne werkplek, slim gebouwenbeheer en digitale dienstverlening.