1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws
  4. Whitepaper Faciliteren van zelfsturende teams in de zorg

Whitepaper Faciliteren van zelfsturende teams in de zorg

08 sep 2016

Steeds meer zorgorganisaties stappen over op het concept van zelfsturende teams. Het grote voordeel van het concept van zelfsturende teams is dat de teams volledig in staat zijn om zelf de inrichting en de organisatie van de dagelijkse werkzaamheden te bepalen. De dure managementlaag ertussen is dan niet meer nodig.

Goede ICT is cruciaal bij ondersteuning zelfsturende teams

Zelfsturende teams in de zorg hebben eenvoudige en toegankelijke ICT nodig om hun werk gemakkelijker te maken en inzicht te krijgen in hun prestaties. ICT ondersteunt de zelfsturende teams door de digitale informatie- en kennisuitwisseling te verbeteren. De ICT-middelen die hierbij ingezet kunnen worden, zijn bijvoorbeeld portalen, apps, tablets en smartphones en dashboards.

De rol van Business Intelligence

Ook neemt Business Intelligence in het geheel een steeds belangrijkere plaats in. De basis van de informatievoorziening voor de zorgverleners is immers een op Business Intelligence gebaseerde centrale database. Ieder team kan hieruit putten. Op deze manier werken, levert mooie resultaten op: tevredenere medewerkers, minder kosten en uiteindelijk betere zorg.

Download de whitepaper 'Faciliteren van zelfsturende teams in de zorg'

Lees meer over de uitdagingen waar de praktijk voor staat en de mogelijke oplossingen in de paper ‘Faciliteren van zelfsturende teams in de zorg’. In deze paper wordt ook naar de praktijk gekeken. Als voorbeeld worden ambulante zorgverleners belicht. De digitalisering van de voor deze teams belangrijke processen moeten een eenvoudig, attractief, veilig, robuust en gebruiksvriendelijk product opleveren. WinCare is het ICT-platform van Winvision dat op deze gedachtegang aansluit.

Download de whitepaper 'Faciliteren van zelfsturende teams in de zorg' geheel vrijblijvend.

Meer weten?

Robbert Post

Sales Manager Healthcare

robbert.post@winvision.nl
06 - 24 78 07 10

Raymond van Ham

Raymond van Ham

Business Manager Healthcare

raymond.vanham@winvision.nl
06 - 46 19 99 86

Deel op social media