Bouw & Infra

De bouwsector maakt grote veranderingen door. Woning schaarste, circulariteit en de toepassing van slimme technologie hebben impact op de sector. Winvision kent de markt en is specialist in het ontwikkelen van innovatieve technologie waarbij we werken met Internet of Things (IoT), data platforms en apps ter ondersteuning van veranderende business modellen.

Winvision biedt bouwers en infrabedrijven het digitale platform en de ict-diensten om datagedreven beheer slim en efficiënt uit te voeren. Bovendien ondersteunt Winvision bouw- en infrabedrijven bij de digitalisering en informatisering van de eigen organisatie. Niet alleen bij de administratieve processen en mobiele werkplekken, maar ook bij assetmanagement en bouwplaatsbeheer.

Gebouwen worden steeds slimmer. Het beheer is in toenemende mate afhankelijk van sensoren en andere IoT-apparaten en daarmee van data. Op basis van actuele en historische (meet)gegevens kunnen onder meer luchtkwaliteit, verwarming, beveiliging en bezetting geregeld worden. Dat leidt tot efficiënter gebruik, meer comfort en besparing van energie en dus kosten. En door artificial intelligence en machine learning worden slimme gebouwen nog intelligenter. Winvision ondersteunt bouwbedrijven en installateurs bij het inrichten van het digitale netwerk om data te verzamelen, inzichtelijk te maken en daar beslissingen en activiteiten op te baseren. Winvision levert en ontwikkelt de ict-oplossingen voor het samenbrengen van data en systemen en gebouwen op basis van data effectief te beheren.

Werkplek, assetmanagement en bouwplaatsbeheer

Winvision biedt bouw- en infrabedrijven advies en ondersteuning voor digitalisering en informatisering van de eigen werkplek en de bouwplaats. Winvision bouwt en implementeert geïntegreerde digitale werkplekken die medewerkers altijd en overal toegang geven tot informatie, toepassingen en (administratieve) processen. Ook voor assetmanagement en bouwplaatsbeheer (wat staat waar, wie gebruikt wat wanneer) biedt Winvision geavanceerde en praktische technologische oplossingen.

IT-strategie

Waar wil een organisatie over twee tot drie jaar staan? Welke strategie zorgt ervoor dat de bedrijfsdoelstellingen minimaal gerealiseerd worden? Dat is een ‘business’-vraagstuk, maar dat kan niet los gezien worden van de ICT-strategie. ICT maakt het mogelijk dat organisaties zich blijven ontwikkelen en transformeren.
Meer over IT strategie >

Smart buildings

Gebouwen bestaan in iedere vorm en maat en vertegenwoordigen een breed palet aan functies. Maar echt slim of waarde toevoegend zijn ze nooit geweest. Dat verandert nu sensoren en slimme technologie van het Internet of Things mogelijkheden bieden voor enorme verbeteringen. Een slim gebouw is een intelligente omgeving waar meer kostenbesparingen worden gerealiseerd en de productiviteit van de gebruikers toeneemt. Dat geldt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.
Meer over smart buildings >

Microsoft Azure

Microsoft Azure Platform is een cloud computing-platform van Microsoft waarmee een groot aantal internetdiensten aangeboden kan worden via het internet, zoals Analyse tools, rekenkracht, databases, opslag en websites. Het platform biedt u de mogelijkheid om flexibeler te zijn in het gebruik van diensten, meer te bereiken voor de eindgebruikers en soms ook geld te besparen.
Meer over Microsoft Azure >

Factsheet Smart Buildings

Met de komst van goedkope sensoren en de revolutie van het nog nieuwe Internet of Things wordt vastgoed intelligenter. Door het aanbrengen van sensoren in een gebouw kunnen data worden verzameld, waarmee het gebruik van bijvoorbeeld ruimtes effectiever en efficiënter wordt.

Download de factsheet en lees hoe u met behulp van technologie het volledig potentieel van een gebouw kunt benutten.

Meer weten?

Frank van Eijk
Key Accountmanager Bouw & Infra
frank.vaneijk@winvision.nl 06 - 288 76 369

Deel op social media