Strategische adviesdiensten

Een doordachte en breed gedragen ICT-strategie zorgt voor duidelijkheid en rust in uw organisatie. Winvision helpt u om te focussen op de lange termijn en om heldere, strategische keuzes te maken. Wat zijn de doelstellingen, welke koers vaart de organisatie, hoe kunnen ICT en dataplatformen daarin een structurele en constructieve bijdrage leveren? Een concreet strategieplan is het fundament onder uw ICT-beslissingen voor de komende jaren. Winvision adviseert en biedt u ondersteuning en oplossingen voor de diverse onderdelen van uw ICT-strategie.

Lees meer over ons aanbod 

ICT-Roadmap
ICT-oplossingen zijn pas echte oplossingen als deze u ondersteunen bij het realiseren van uw doelstellingen. Geen enkele organisatie heeft baat bij adhoc-projecten. Uw visie voor de lange termijn moet de leidraad zijn voor de keuzes op ICT-gebied. ICT is een strategisch middel om uw doel te bereiken. Dat is de theorie. Maar lukt het uw organisatie om op koers te blijven? Winvision vertaalt strategische keuzes naar innovatieve, duurzame en flexibele ICT-oplossingen. In samenwerking met u ontwikkelen we de ICT Roadmap om de ontwikkeling van uw organisatie te faciliteren en stimuleren. Dat geeft u en uw medewerkers focus en houvast voor de toekomst.
Batenstrategie
Winvision heeft veel ervaring in het opstellen en uitvoeren van een gerichte batenstrategie. Samen met u maken we doelstellingen concreet en meetbaar. Daarbij maken we de veranderingen inzichtelijk, die nodig zijn om te baten te behalen. We betrekken belanghebbenden en laten hen verbonden voelen met het doel. We toetsen steeds of het project op koers ligt om de geformuleerde baten te behalen. Zo voorkomen we dat de technologie een doel op zich wordt en blijft de focus liggen op de veranderingen en het gewenste strategische resultaat. Meer weten over onze aanpak voor een doelgerichte batenstrategie?
Datastrategie
Iedereen heeft het over data, maar wat is voor uw organisatie de kracht van data? Welke databronnen zijn relevant, welke datascenario’s zijn interessant, waar haalt u daadwerkelijk extra waarde uit inzichten en analyses? Hoe geeft u datascenario’s een plek binnen uw strategie? Winvision ontwikkelt en implementeert data driven toepassingen gebaseerd op het intelligente dataplatform van Microsoft (Azure). We maken relevante data veilig en gecontroleerd beschikbaar zodat u gefundeerde keuzes kunt maken en resultaten kunt monitoren, analyseren en voorspellen. Samen met u ontwikkelen we een datastrategie die waarde oplevert voor uw organisatie. We vertellen u graag meer over datastrategie in de praktijk.
Cloudstrategie
Werken vanuit de cloud biedt vele mogelijkheden. Maar hoe komt u daar? En wat levert de cloud uw organisatie daadwerkelijk op? Wat betekent dit voor de transitie van het huidige landschap? De (gedeeltelijke) overstap naar de cloud is meer dan een ICT-beslissing en heeft niet alleen een technologische impact. Uw cloudstrategie is nauw verweven met uw business, de manier van werken, uw governance. Winvision adviseert en ondersteunt u bij uw succesvolle cloudstrategie. We vertalen uw visie en doelstellingen naar een concreet cloudtransitieplan en helpen u bij de daadwerkelijke transitie.
Verandermanagement
ICT wordt meer en meer onderdeel van uw primaire proces. Dit betekent veel verandering. Voor de wijze waarop u ICT aanstuurt, maar ook voor uw processen en uw medewerkers. Wat is de impact van de veranderingen die u ziet? Is het middenkader aangehaakt en zijn uw medewerkers enthousiast? Of is er weerstand omdat men zich overvallen voelt of de noodzaak van al die veranderingen niet ziet? Winvision heeft veel ervaring met het begeleiden van veranderprocessen. We zien het managen van veranderingen en het betrekken van de organisatie bij de veranderingen als een onlosmakelijk deel van elk ICT-project. We adviseren organisaties over de strategische en praktische aspecten van verandering door technologische innovatie.

#relatiedag

Bekijk de video’s van onze relatiedag

Onderwijs
Zorg
Een student of docent wil zowel in school, op de campus als thuis eenvoudig, snel en veilige toegang tot de juiste informatie en applicaties. Winvision helpt met het realiseren van een digitale werkplek en leeromgeving waar medewerkers en studenten blij van worden. De werkplek zien wij als de basis voor digitaal werken, het Microsoft-platform maakt nog veel meer mogelijk. Denk aan samenwerken in teams, informatie uitwisselen met externen, inzetten van specifieke (power)apps voor veelvoorkomende taken en inzicht in belangrijke stuurinformatie.

Winvision in het onderwijs
Of uw medewerkers cliënten thuis bezoeken of op een vaste zorglocatie werken: ze willen snel, makkelijk en veilig toegang tot de juiste informatie en applicaties. Winvision helpt bij het realiseren van een digitale werkplek waar medewerkers blij en productiever van worden. De werkplek op basis van het Microsoft-platform is de basis voor digitaal werken en het startpunt voor veel meer mogelijkheden. Denk aan samenwerken in teams, informatie uitwisselen met externen, inzetten van specifieke apps voor veelvoorkomende taken en inzicht in belangrijke stuurinformatie.

Winvision in de zorg

Wat kan strategisch advies voor mij betekenen?

Heeft u een vraag of wilt u optimaal gebruikmaken van innovatieve ICT? Laat een bericht achter en wij reageren zo snel mogelijk.

Arno van de Rijdt
Key Account Manager Healthcare
arno.vanderijdt@winvision.nl 06 - 29 528 007