UX Design, wat is dat precies?

Stel, je wilt een digitale oplossing inzetten om – voor je klanten of voor gebruikers binnen je eigen organisatie – een probleem op te lossen of een proces te verbeteren. Dan is het belangrijk dat je aansluiting vindt bij de wensen en verwachtingen van de beoogde eindgebruikers. Hoe nuttiger en gebruiksvriendelijker jouw oplossing, hoe sneller de gebruikers ermee leren werken en hoe positiever hun ervaring. Streef jij daar ook naar? Doe dan een beroep op de UX Design-expertise van Winvision.

Want los van de techniek gaat het bij Winvision allemaal om het creëren van optimale gebruikerservaringen.


Onmisbare input
Gummen is goedkoper dan slopen
Bij UX Design (voluit: User Experience Design) gaat het erom dat je het gemak van de gebruiker integreert in het ontwerp van je product of dienst. Dat doe je door daar zelf heel goed over na te denken en er onderzoek naar te doen. Maar ook door de gebruikers te betrekken bij het ontwerp en hun gedrag te analyseren. Pas als je al die input compleet hebt, kun je echt gemakkelijke, efficiënte, relevante en prettige gebruikerservaringen creëren.
Als je grondig vooronderzoek doet, kun je in een vroeg stadium belangrijke conclusies trekken over de behoeften en het gedrag van de gebruikers. Verwerk en presenteer je die conclusies vervolgens direct in een prototype, dan kan dat verderop in het traject veel problemen schelen. In het begin kun je nog eenvoudig aanpassingen doen aan je applicatie, met veel minder kosten dan als je wensen gaat honoreren of functionaliteiten gaat veranderen wanneer er al gebouwd is. Anders gezegd: gummen is goedkoper dan slopen. En het maakt de kans op een succesvol product nog groter ook.

UX Design in 4 stappen

Bij Winvision benaderen we UX Design-trajecten in 4 stappen die sterk met elkaar samenhangen.

1. Onderzoek
In de essentiële onderzoeksfase richten we ons allereerst op de 'customer journey'. Aan de hand van een tijdlijn maken we inzichtelijk waar, in welke situaties en op welke momenten de gebruikers met de applicatie te maken hebben. Vervolgens brengen we de verschillende typen gebruikers in kaart door middel van persona-onderzoek. Hebben we dit allemaal goed in beeld, dan gaan we de beoogde gebruikers interviewen en observeren: wat hebben zij nodig om zo snel en eenvoudig mogelijk hun doel te bereiken? Tot slot doen we ook onderzoek naar vergelijkbare applicaties in de markt. Wat kunnen wij daarvan leren en op welke punten kunnen we het nog beter doen?
2. Wireframing
Zodra alle onderzoeksresultaten binnen zijn, vertalen we ze naar een ruwe eerste concretisering in de vorm van wireframes*. Door te kiezen voor deze schetsmatige benadering kunnen we snel concepten visueel maken en die jou ter beoordeling voorleggen. Zo kunnen we samen in een vroeg stadium fouten ontdekken of zelfs vaststellen dat een bepaald concept niet werkt. Aanpassingen verwerken we snel in een volgende versie en dat blijven we doen zo vaak als het nodig is, tot iedereen helemaal tevreden is. Op deze manier besparen we uiteindelijk tijd en (ontwikkel)kosten.

* Een wireframe is een eenvoudige, schetsmatige opzet die laat zien welke informatie er op een pagina komt, hoe de pagina in elkaar zit en hoe de gebruikersinterface in grote lijnen moet gaan werken.
3. Prototyping
Met een prototype van de applicatie – een vroeg voorbeeld van het ontwerp – bieden we al een aansprekend doorkijkje naar het eindproduct. Jij als opdrachtgever kunt op een testomgeving al door de oplossing heen klikken en ervaren hoe alles werkt. We kunnen het prototype ook inzetten om gebruikersfeedback op te halen en die nog tijdig in het ontwerp te verwerken. In deze fase kunnen we ook nog experimenteren met nieuwe ideeën en kan er nog steeds van alles worden aangepast zonder dat daar veel ontwikkelwerk bij komt kijken. Ook hier geldt: we doen het zo snel mogelijk en zo vaak als maar nodig is. Nadat alle aanpassingen zijn doorgevoerd, kan het echte bouwen beginnen.
4. Eindgebruikerstest
Hoewel in dit overzicht gedefinieerd als een stap, kan de eindgebruikerstest zich afspelen op verschillende momenten. Ook eerder in het traject, al vanaf de eerste wireframe, kunnen we op zoek gaan naar objectieve en eerlijke feedback van onze doelgroep. De rechtstreekse contacten met gebruikers kunnen leiden tot essentiële nieuwe inzichten om het product nóg beter te maken dan het al is. Niet vanuit aannames maar op basis van harde, controleerbare feiten. Bovendien: door de gebruikers zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van het product, creëren we al sympathie en draagvlak voordat de applicatie überhaupt in de lucht is.

UX Design of UI Design?

UX Design wordt nog weleens verward met UI (User Interface) Design. Maar UI Design gaat vooral over de esthetiek en de aansluiting op de huisstijl en corporate identity van de organisatie: hoe ziet de applicatie eruit, welke kleuren gebruiken we, welke lettertypes passen we toe, et cetera. Het proces van UX Design heeft juist betrekking op de structuur en de flow van de applicatie.


Voordelen van UX Design met Winvision


 • Duidelijk van begin tot eind
  Dankzij onze gestructureerde benadering van UX Design heb jij als opdrachtgever altijd een helder en eenduidig beeld van wat er uiteindelijk gebouwd gaat worden. Zo ben je verzekerd van een resultaat dat aansluit bij jouw verwachtingen en wensen.

 • Snel en kostenbesparend
  Onze slimme en snelle werkwijze met wireframes en prototypes bespaart jou veel tijd en (ontwikkel)kosten.

 • Gebruikerstevredenheid verzekerd
  Onze sterke focus op de eindgebruiker over het hele traject (denk ook aan het persona-onderzoek!) vergroot de kans op een succesvolle adoptie van de applicatie. Hoe minder weerstand, hoe meer ruimte voor structurele begeleiding van de gebruikers.

 • Ook voor je eigen Power Apps
  Wil je zelf een handige applicatie bouwen met behulp van Microsoft Power Apps? Dat is een wereld die Winvision als Microsoft-specialist goed kent. Onze UX Designers helpen je te komen tot een Power App met een perfecte flow en aansluiting op je huisstijl.


Meer weten of direct aan de slag?

Ben jij benieuwd wat Winvision op het gebied van UX Design voor jouw organisatie kan betekenen? Of ben je bezig met een applicatie en kun je onze UX Design-expertise daarbij goed gebruiken? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Robbert Post
Manager Commercie
robbert.post@winvision.nl 06 - 247 807 10