1. Home
  2. Lokale overheid

Lokale overheid

Gemeenten nemen tegenwoordig een centrale positie in de uitvoering van overheidsbeleid in. Onderwijs, zorg, maatschappelijke ondersteuning, bedrijvigheid, leefbaarheid: de overheid legt de verantwoordelijkheid graag op decentraal niveau neer. Op zich logisch, daar is tenslotte meer contact met burgers en ondernemers dan bij de landelijke overheid. De decentralisatie stelt gemeenten voor grote uitdagingen, maar het biedt tegelijkertijd een goede mogelijkheid om ondersteuning, faciliteiten en voorlichting veel meer op maat, dichterbij de burgers en in samenhang aan te bieden.


Digitalisering is een sleutelwoord in die beweging. Door systemen te integreren, gegevens te koppelen en slimme technologie toe te passen is er veel efficiencywinst te boeken en dubbel werk (of hiaten in de ondersteuning) te voorkomen. Bovendien is digitale communicatie (via welk kanaal dan ook) het middel om burgers te horen en hun stem te laten meewegen. En om snel en flexibel op hun wensen te reageren. Dat vraagt wel om een duidelijke visie op digitalisering en een heldere en samenhangende strategie.

Winvision is voor gemeenten en andere lokale overheden en instellingen de strategische ICT-partner. Met geïntegreerde toepassingen helpen we werkprocessen te vergemakkelijken, gegevens en activiteiten logisch te koppelen en lijnen tussen burger en overheid te verkorten. Als Microsoft-partner zijn we tot in detail op de hoogte van de ICT-mogelijkheden en -ontwikkelingen. Daarbij werken we al jaren samen met gemeenten en de partners van gemeenten in zorg en onderwijs. We begrijpen de uitdagingen en processen bij de lokale overheid en zijn in staat om de beste oplossingen te adviseren, implementeren en integreren. Oplossingen die passen bij de visie, het beleid en de dagelijkse activiteiten van gemeenten.

Referentiecase

Hieronder ziet u de opgemaakte referentiecase 'Gemeente Nieuwkoop voorloper met Communication Sites':

Slimme Stad boekje 

Door digitale toepassingen is het mogelijk om werkprocessen te vergemakkelijken, gegevens en activiteiten logisch te koppelen en de lijnen tussen burger en overheid te verkorten. In het Slimme Stad boekje leest u hier meer over.

Boekje Slimme Stad

Hieronder ziet u een selectie van een aantal oplossingen die wij bieden voor de lokale overheid. Voor het totale overzicht van onze oplossingen klik hier.

Meer weten?

Mark Wegman

Business Manager

mark.wegman@winvision.nl
06 - 10 32 25 95

Deel op social media