Adoptie van eindgebruikers

Software bouwen en inrichten is vaak het startpunt van de ICT-verandering binnen een organisatie, maar hoe zorg je er vervolgens voor dat alle medewerkers met plezier hun werkwijze aanpassen en effectief met de nieuwe software aan de slag gaan? Steeds meer organisaties begrijpen dat het succes van een ICT-project vooral wordt bepaald door het behalen van de voordelen en baten met het gebruik van de oplossing. De medewerker komt daarmee centraal te staan tijdens het project, want zij moeten er ten slotte mee aan het werk gaan!


Winvision zorgt met haar adoptie-aanpak dat medewerkers de verandering kennen, met de nieuwe software kunnen werken en er ook mee willen werken. Het daadwerkelijk behalen van de voordelen van digitalisering start met een inventarisatie van wensen en te behalen baten in de opstartfase van een project en loopt via het inrichten van slimme werkscenario’s door tot het geven van gebruikerstrainingen, ondersteuning bij de overgang op de werkvloer en goede eerstelijns ondersteuning na oplevering. Al deze activiteiten zorgen tijdens het gehele project voor tevreden, goed geïnformeerde en opgeleide medewerkers.

Samenwerken met Winvision heeft een aantal voordelen:

  • Samen met de communicatie-afdeling van de klant zorgt Winvision dat de medewerkers weten welke veranderingen er aan gaan komen.
  • Slimme werkscenario’s staan centraal, waarbij de ICT-oplossing ondersteunend is.
  • Door training en/of inzet van key-users zorgt Winvision ervoor dat alle medewerkers weten hoe ze effectief en efficiënt gebruik kunnen maken van de nieuwe ICT-oplossing.
  • Door begeleiding op de werkvloer tijdens de overgang naar een nieuwe manier van werken, is productiviteitsverlies zeer beperkt.
  • Winvision heeft focus op zorg en onderwijs en is bekend met de dagelijkse praktijk binnen deze branches.
  • Onze adoptie-consultants zijn breed opgeleid en werken mensgericht. Ze spreken de taal van de medewerker, waardoor adoptie effectief wordt gerealiseerd.

Lees verder: adoptie sociaal intranet in de zorg

BrabantZorg is een grote ouderenzorgorganisatie in Noordoost-Brabant. Ze hadden tot voor kort een vrij ouderwets en statisch intranet, puur gericht op het zenden van informatie. 

Ze groeiden toe naar een netwerkorganisatie waarin ze snel van elkaar willen leren door ervaringen te delen. Er was daarom behoefte aan meer interactie tussen organisatie en medewerkers en medewerkers onderling.

Naar de referentie >

Factsheet Adoptie van ICT

Lees in onderstaande factsheet meer over het belang van implementatie en adoptie bij ICT-projecten.

 

Meer weten?

Wietske Aalders
Teamlead Adoptie
wietske.aalders@winvision.nl 06-12278081