AVG Compliancy

De General Data Protection Regulation (GDPR) wordt op 25 mei 2018 van kracht. Dit is de nieuwe Europese privacy- en databeveiligingsrichtlijn, die in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat heten. De AVG heeft grote impact op elke Nederlandse organisatie die met persoonsgegevens werkt. Dat geldt dus voor vrijwel alle bedrijven en instellingen, maar zeker voor organisaties in onderwijs en zorg. De regels zijn strenger en de straffen voor non-compliance zwaarder.


Start met de Quick Scan

Winvision heeft in samenwerking met DPA Privacy een geïntegreerd aanpak voor AVG-compliancy ontwikkeld. Die aanpak omvat zowel de technologie, het beleid, de processen als de bewustwording en de praktische handelingen van medewerkers.

De start is een Quick Scan die aantoont waar de gaten en risico’s nog zitten in technologie, processen en beleid. Uit die Quick Scan komt ook een concreet plan van aanpak om te voldoen aan de eisen van de AVG en de risico’s in techniek, beleid en gedrag van medewerkers te minimaliseren. Deze Quick Scan kan snel ingezet worden: binnen twee weken heeft uw organisatie een helder beeld van de stand van zaken en een helder plan van aanpak.

Factsheet Doelgrichte aanpak voor AVG compliancy

Lees in onderstaande factsheet hoe Winvision organisaties kan helpen bij AVG-compliancy.

Thema's

Meer weten?

Ronald Brouwer
Manager IT-services
ronald.brouwer@winvision.nl 030 - 658 01 58