Cloud Transitie Roadmap

Veel organisaties worstelen met de transitie naar de cloud. Iedereen voelt dat de impact op organisaties veel groter is dan IT op een andere manier gaan afnemen.


Er doemen best veel vragen op in de trend van: hebben we wel de juiste mensen in huis? Welke rollen hebben we nodig? Waar raakt dit de business? Past onze besluitvorming en budgettering met betrekking tot ICT nog wel bij deze nieuwe manier van ICT afnemen of aanbieden? Alle gebruikers van ICT zullen wel moeten leren omgaan met continue wijzigingen die op ons af komen. Hoe gaan we dit organiseren? Wat gaan we als organisatie doen met cq. hoe gaan we profiteren van al die wijzigingen die de softwareleverancier continu doorvoert? Wat is de impact op de manier waarop wij samenwerken met externe partijen?

Cloud heeft impact op veel meer dan alleen de ICT-afdeling. Onze mening en ervaring is dat al deze verschillende facetten integraal aangepakt moeten worden. IT organsiatie, gebruikersondersteuning, Governance, manier waarop projecten gedaan worden, budgettering, het één kan niet zonder het ander. Het is geen keuzemenu waar de onderwerpen uitgepikt kunnen worden die niet te ingewikkeld zijn. Een plan dat inzichtelijk maakt wat de impact op alle onderdelen is, is essentieel. Winvision noemt dit een Cloud Transitie Roadmap. We helpen u graag met het maken van een goed doordacht plan. Nadat het plan gemaakt is ondersteunen onze project managers en projectmedewerkers u ook graag bij de daadwerkelijke transitie naar de cloud.