Cyber Security Assessment Tool

Organisaties willen eenvoudig en snel de status van hun beveiliging toetsen. Zij willen inzicht in kwetsbaarheden, gebaseerd op gegevens uit het bedrijfsnetwerk en Office 365. De Cyber Security Assessment Tool (CSAT) geeft u dit door geautomatiseerde scans en analyses. Op basis hiervan geeft CSAT aanbevelingen en een actieplan om uw security te verbeteren. Zo waarborgt u uw beveiliging en laat u zien dat u beveiliging serieus aanpakt. Dit is ook van belang in het kader van AVG.


De Cyber Security Assessment Tool (CSAT) is een software product ontwikkeld door ervaren security experts om snel de huidige status van uw organisaties security te toetsen en aanbevelingen te doen op basis van feiten. CSAT verzamelt relevante informatio uit de IT-omgeving door onder andere de endpoints, Active Directory en Office 365 te scannen. Daarnaast gebruikt CSAT een vragenlijst om de zo een volledig beeld te kunnen schetsen van de status van uw security.

Bepaal uw Cyber Security Roadmap

Verkrijg inzicht in de status van uw beveiliging. CSAT geeft u dit door geautomatiseerde scans en analyses. Vervolgens bepaalt u eenvoudig de prioriteit aan de hand van data en hebt u input voor de roadmap om uw security te verbeteren.

Inzicht in de ‘Technology Gap’

Wetgeving heeft een procesmatige invalshoek en een technologische invalshoek. CSAT laat zien welke technologische maatregelen u kunt nemen om aan de eisen van GDPR en AVG tegemoet te komen. U toetst met CSAT regelmatig of genomen maatregelen nog het gewenste effect hebben (GDPR Art. 32).

Aanbevelingen

CSAT geeft aandachtsgebieden weer en komt met een actieplan. Bijvoorbeeld, als CSAT constateert dat gevoelige informatie met mensen buiten de organisatie wordt gedeeld, adviseert CSAT het toepassen van document beveiliging.

Hoe werkt het?

CSAT is on-premises software ontwikkeld door doorgewinterde security experts. Het verzamelt data door:

  • Het scannen van endpoints en andere apparaten in het netwerk
  • Het scannen van de Active Directory en Azure AD
  • Het scannen van content in Office 365, SharePoint en fileshares
  • Het aanbieden van een enquête

Door het gebruik van agents die zichzelf na het scannen van de endpoint verwijderen, is slechts een minimale inspanning van uw IT-afdeling nodig.

Licentie kosten

CSAT is beschikbaar vanaf 1.250,- euro per jaar, met zoveel scans als u wilt. Meer weten? Neem contact met ons op.

De onderdelen van CSAT

Endpoint scan

CSAT verzamelt informatie over accounts, firewall rules, geïnstalleerde applicaties, het OS/Service Pack, shares en de registry.

Active Directory & Azure Active Directory

CSAT haalt gebruikers en groepen op, toont externe gebruikers en ongebruikte (admin) accounts en markeert verdachte accounts op basis van verschillende regels en logica.

Office 365, SharePoint en Fileshares

CSAT doorzoekt de content in Office 365, SharePoint & Fileshares op Personally Identifiable Information (PII). Daarnaast worden de verleende toegangen tot SharePoint sites en documenten uitgelezen. Deze worden vergeleken met accounts in de Active Directory om ongeautoriseerde externe toegang op te sporen.

Malware discovery op endpoints

CSAT spoort malware op die voorbij de verdedigingsmechanismen van uw organisaties zijn gekomen en zich in het netwerk hebben genesteld. Dit doet CSAT door Infocyte in te zetten tijdens de scan. Hiervoor is een additionele licentie nodig.

Meer weten?

Mike van Zandwijk
Principal Consultant
mike.vanzandwijk@winvision.nl 088 - 255 03 27