IT Strategie Roadmap

Het opstellen van een gedegen IT-strategie wordt door veel organisaties onderschat. In de praktijk blijkt de waan van de dag te regeren, waardoor het vaststellen van beleid (vaak ongewild) blijft liggen. Operationele zaken krijgen prioriteit en vaak is men alleen maar bezig met het ‘in de lucht houden’ van wat er is en is er geen tijd, ruimte of budget voor vooruitgang en innovatie. Daarnaast onderschatten organisaties hoe belangrijk het is om de IT-strategie daadwerkelijk op papier te zetten en te delen in de organisatie.


Verdiep u in uw organisatie

Een IT-strategieplan moet gedragen worden door de organisatie, wil het kans van slagen hebben. Door gesprekken te voeren met zowel het management als het personeel op de werkvloer wordt duidelijk wat de wensen en eisen zijn voor de komende jaren. En hoe ze bij hun werk maximaal ondersteund en gefaciliteerd kunnen worden door ICT. Het goed in kaart brengen van de behoefte van de business is cruciaal.

Denk lange termijn

Een gedegen IT-strategie zorgt voor rust in uw organisatie. En voor helderheid en overzicht. Zo is niet alleen duidelijk wat de focus is voor de komende jaren en welke keuzes er gemaakt zijn, maar het is ook duidelijk dat er zaken niet gedaan worden. Het strategieplan vormt de leidraad voor de technologiebesluiten van de komende jaren. Doordat er visie is op de toekomst, is er vooruitgang en kan er geïnnoveerd worden. Wij helpen u graag het beleid, en daarmee de concrete projecten en bijbehorende investeringen voor de komende jaren op papier te zetten.

Meer weten?

Hans van Zonneveld
IT Strategy Consultant
hans.vanzonneveld@winvision.nl 030 - 658 01 58