Managed Services

Met elk ICT-project vernieuwt een organisatie zich. Geavanceerde technologie voegt waarde toe aan het primaire proces en helpt om verdere stappen te zetten in het behalen en liefst overtreffen van de doelstellingen. Van oudsher volgt na de intensieve en innovatieve projectfase van het nieuwe systeem, platform of de applicatie, de beheerfase. De focus ligt dan logischerwijs meer op continuïteit dan vernieuwing. Maar dat is in het cloudtijdperk niet meer voldoende.

Winvision kiest met haar klanten daarom liever voor constante en doorlopende doorontwikkeling en vernieuwing. Wij hebben afscheid genomen van de traditionele tweedeling in ICT-dienstverlening. Project en beheer zijn wat ons betreft een logisch en natuurlijk geheel. De strategische samenwerking met onze klanten is een continu samenspel van vernieuwing, beheer en doorontwikkeling.

Factsheet Managed Services

Voelt u zich aangesproken door onze visie op strategisch partnerschap? Ziet u ook de voordelen voor uw organisatie van constante en doorlopende vernieuwing? Neem dan contact op met Winvision. We kijken dan samen met u hoe een dergelijke aanpak er voor uw organisatie uit kan zien.

Meer weten?

Ronald Brouwer
Teamlead Azure/IAAS
ronald.brouwer@winvision.nl 030 - 658 01 58