Meldingen Incidenten Cliënten

Winvision biedt zorginstellingen snelle en consistente oplossing voor Incidentmeldingen van Cliënten.


Zorginstellingen gebruiken de afhandeling van incidentmeldingen als instrument om de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren. Binnen de sector staat dit bekend als ‘Meldingen Incidenten Cliënten (MIC)’. Om dit proces te professionaliseren zijn veel zorginstellingen op zoek naar een incidentenregistratiesysteem om alle noodzakelijke stappen van het MIC-proces te doorlopen. Met een dergelijk systeem voldoen ze bovendien aan de wettelijke verplichting vanuit de Inspectie Volksgezondheid om alle incidenten te registreren en te melden, en om inzicht te verschaffen in de daaropvolgende afhandeling. Winvision heeft een geavanceerde oplossing ontwikkeld die de complete levenscyclus van een melding op een snelle, transparante en consistente manier ondersteunt.

Zelf een oplossing voor Incidentmeldingen nodig? Wij realiseren het graag voor je met behulp van het Power Platform van Microsoft!

Meer weten?

Robbert Post
Manager Commercie
robbert.post@winvision.nl 06 - 24 78 07 10