Mobility Management

Medewerkers werken op mobieltjes, tablets en laptop: onderweg, op kantoor, op locatie en thuis. De mobiliteit van medewerkers biedt voordelen, maar vraagt ook om een helder beleid en veilige oplossingen. Liefst een integrale oplossing waar technologie en gebruikersgerichtheid samenkomen.


Veel organisaties die stappen willen zetten in mobility management, moeten een inhaalslag maken. Medewerkers hebben al mobiel toegang tot gegevens en toepassingen, voordat er een helder organisatiebeleid is en er een gecontroleerd organisatieplatform is ingericht. Juist dan is een gestructureerde en integrale aanpak noodzakelijk. U wilt uw gegevens beschermen, datalekken voorkomen en de toegang tot en het gebruik van uw zakelijke netwerk kunnen monitoren en beheren.

Winvision ondersteunt uw organisatie met het veilig inrichten van mobility management op basis van een duidelijk beleid, zodat medewerkers, maar ook andere gebruikers, overal en altijd bedrijfsgegevens en –applicaties kunnen benutten zonder dat ze gegevensveiligheid en privacy in gevaar brengen.

Belangrijke aandachtspunten:

  • Beveiliging van data, netwerk en applicaties: geen gevoelige gegevens op straat, geen ongenode gasten op het netwerk, datalekken onder controle
  • Controleerbaar en beheerbaar: wie mag wat, wie doet wat?
  • Snel realiseerbaar: gebruikers centraal, makkelijk toegang geven en zo nodig intrekken (bij beëindiging dienstverband/relatie)
  • Centraal onderhoud: zoals bedrijfsapps op afstand distribueren en installeren
  • Gebruiksvriendelijk: 1 x aanmelden (single sign-on) en selfservice
  • Werk en privé combineren (zakelijke data en apps bij beëindiging relatie op afstand te wissen, met behoud privébestanden).

Winvision kiest voor Enterprise Mobility + Security van Microsoft: een complete cloudoplossing voor integraal mobility management met alle componenten om beheer van mobiliteit op maat in te richten.Zoals Azure Active Directory voor beheer van identiteiten en toegang inclusief selfservice-componenten; Microsoft Intune voor beheer van mobiele apparaten en apps; en Azure Rights Management voor de beveiliging van data.

Factsheet Enterprise Mobility en Mobility Management in de zorg

Mobiliteit is de norm op de werkvloer. Medewerkers zijn al lang gewend om hun werk niet alleen op kantoor te doen. Via hun mobieltjes, tablets en laptops loggen ze onderweg in, op locatie en thuis in op het netwerk. Daar maken ze gebruik van bedrijfsapps en ze gaan aan de slag met bedrijfsgegevens. Die flexibiliteit en mobiliteit zijn prettig voor u en uw medewerkers, maar vragen ook om een duidelijk beleid en stabiele, veilige en beheerbare oplossingen. Liefst een integrale oplossing waar beleid, technologie en gebruiksgemak samenkomen. Winvision ondersteunt uw organisatie om enterprise mobility en mobility management goed, veilig en effectief in te richten.

Factsheet Enterprise Mobility en Mobility Management in het onderwijs

Meer weten?

Mike van Zandwijk
Principal Consultant
mike.vanzandwijk@winvision.nl 088 - 255 03 27