Slimme Stad

In het gemeentehuis komen alle zaken samen die voor de burgers en ondernemers van de stad belangrijk zijn; leefbaarheid, veiligheid, zorg, onderwijs, duurzaamheid, werk, vrije tijd, bedrijvigheid en saamhorigheid. Al die zaken zijn nauw met elkaar verbonden. Voor bestuurders is het de kunst om die samenhang te benutten. Niet alle afdelingen en diensten op een eigen eilandje, maar het werkgebied als een groot organisch geheel benaderen.


Geen toekomstdroom, maar werkelijkheid

Het vormen van een gezamenlijk geheel aan gemeentelijke processen, stelt de gemeente in staat om de stad of gemeente leefbaarder, efficiënter, aantrekkelijker en duurzamer te maken. Het samenbrengen van deze processen is alleen mogelijk dankzij digitalisering, waardoor ontwikkelingen, gebeurtenissen en processen inzichtelijk worden. Het resultaat is dat je gestructureerd en gericht beslissingen kunt nemen en waar nodig kunt bijsturen. Dit is geen toekomstdroom is. Alles wat ervoor nodig is, is nu al beschikbaar.

Geïntegreerd platform

De digitale toepassingen van nu maken het mogelijk om werkprocessen te vergemakkelijken, gegevens en activiteiten logisch te koppelen en de lijnen tussen burger en overheid te verkorten. Dan moet je wel die enorme hoeveelheden data die uit vele, vaak complexe processen afkomstig zijn, overzichtelijk en behapbaar houden. Daarvoor is een slim besturingssysteem nodig: een centraal digitaal platform waar data gefilterd en gestructureerd binnenkomt en van waaruit processen aangestuurd worden.

Factsheet Smart Buildings

Met de komst van goedkope sensoren en de revolutie van het nog nieuwe Internet of Things wordt vastgoed eindelijk intelligent. Door het aanbrengen van sensoren in een gebouw kunnen data worden verzameld, waarmee het gebruik van bijvoorbeeld ruimtes effectiever en efficiënter wordt. Download onderstaande factsheet en lees hoe u met behulp van technologie het volledig potentieel van een gebouw kunt benutten.

Boekje Slimme stad

Download het Slimme Stad boekje. U leest hierin hoe digitale toepassingen van nu het mogelijk maken om werkprocessen te vergemakkelijken, gegevens en activiteiten logisch te koppelen en de lijnen tussen burger en overheid te verkorten.