Adoptie van eindgebruikers

Begrijpen jouw medewerkers waarom digitale werkvormen meerwaarde bieden voor de organisatie? En zijn jouw medewerkers digitaal vaardig genoeg om deze meerwaarde te behalen? In de praktijk zien wij dat het begeleiden van medewerkers bij het leren werken met moderne ICT-middelen veel aandacht nodig heeft. Ons adoptieteam helpt jouw medewerkers zowel het nut als de noodzaak van de ICT-veranderingen op de werkvloer te begrijpen. Ook ondersteunen wij hen bij het willen en kunnen werken met digitale hulpmiddelen. Alleen zo helpen wij u bij het bereiken van de voordelen van digitalisering.

Lees meer over ons aanbod

Samenwerken met Winvision heeft een aantal voordelen:

  • Samen met de communicatie-afdeling van de klant zorgt Winvision dat de medewerkers weten welke veranderingen er aan gaan komen.
  • Slimme werkscenario’s staan centraal, waarbij de ICT-oplossing ondersteunend is.
  • Door training en/of inzet van key-users zorgt Winvision ervoor dat alle medewerkers weten hoe ze effectief en efficiënt gebruik kunnen maken van de nieuwe ICT-oplossing.
  • Door begeleiding op de werkvloer tijdens de overgang naar een nieuwe manier van werken, is productiviteitsverlies zeer beperkt.
  • Winvision heeft focus op zorg en onderwijs en is bekend met de dagelijkse praktijk binnen deze branches.
  • Onze adoptie-consultants zijn breed opgeleid en werken mensgericht. Ze spreken de taal van de medewerker, waardoor adoptie effectief wordt gerealiseerd.

Lees verder: adoptie sociaal intranet in de zorg

BrabantZorg is een grote ouderenzorgorganisatie in Noordoost-Brabant. Ze hadden tot voor kort een vrij ouderwets en statisch intranet, puur gericht op het zenden van informatie. 

Ze groeiden toe naar een netwerkorganisatie waarin ze snel van elkaar willen leren door ervaringen te delen. Er was daarom behoefte aan meer interactie tussen organisatie en medewerkers en medewerkers onderling.

Naar de referentie >

Factsheet Adoptie van ICT

Lees in onderstaande factsheet meer over het belang van implementatie en adoptie bij ICT-projecten.

 

Meer weten?

Wietske Aalders
Teamlead Adoptie
wietske.aalders@winvision.nl 06-12278081