IT STRATEGY ROADMAP VOOR DE FORENSISCHE ZORGSPECIALISTEN

De Forensische Zorgspecialisten is een middelgrote organisatie (zo’n 850 medewerkers) die klinische en ambulante forensische zorg verleent en daarnaast educatie verzorgt. De geschiedenis van de instelling gaat ver terug. De Van der Hoeven Kliniek, nu een van de onderdelen van De Forensische Zorgspecialisten, startte in 1955. De kliniek kwam voort uit een van de oudste psychiatrische instellingen van Nederland, de Willem Arntsz Stichting.


Uitdaging

De basis van het IT-landschap bij De Forensische Zorgspecialisten was goed. Alle basisvoorzieningen werkten en de IT-afdeling was redelijk goed in staat om systemen te onderhouden en werkend te houden. Waar het aan ontbrak, was een visie op IT. Wat willen we ermee, waar gaan we naartoe en hoe zorgen we ervoor dat IT integraal onderdeel is van de organisatie? De Forensische Zorgspecialisten deed een beroep op Winvision om de plannen, visie en ambitie van de organisatie te vertalen naar een IT Strategie Roadmap.

"IN MIJN VISIE MOET HET HELE BEDRIJF ZIEN WAT IT DOET EN OPLEVERT EN ZICH DAARVOOR VERANTWOORDELIJK VOELEN; DE IT IS VAN IEDEREEN.”

Aanpak Winvision

De IT Strategie Roadmap bestaat uit drie onderdelen. Het start met de analyse van de huidige stand van zaken. Winvision voerde een groot aantal gesprekken met managers en andere stakeholders om de vinger op de zere plek te kunnen leggen. Na de analyse volgt een advies en een oplossing. En, als derde onderdeel, het antwoord op de hoe-vraag: hoe komen we van de situatie nu naar die stip op de horizon? Winvision ontwikkelde een projectenkalender voor de komende vier jaar plus een investeringsanalyse en een besturingsmodel (de ‘governance’), om ervoor te zorgen dat de gekozen richting ook organisatorisch kan worden bestuurd.

De voordelen op een rijtje

  • Visie en doelstellingen van een organisatie worden vertaald naar een concrete projectkalender voor de komende jaren.
  • Binnen het strategisch meerjarenplan sluit de IT aan bij de ontwikkelingen in de branche en de ontwikkelingen in de organisatie zelf.
  • Het besturingsmodel (de ‘governance’) zorgt ervoor dat de gekozen richting ook organisatorisch kan worden bestuurd.

Toegepaste oplossingen en producten

Meer weten?

Han Kusters
Directeur Services
han.kusters@winvision.nl 030 - 658 01 58

Deel op social media