JARABEE KIEST VOOR WINCARE

Jarabee ondersteunt vanuit 20 vestigingen in Twente, IJsselland en de Achterhoek zo'n 2.000 clënten en gezinnen per jaar. Hun missie is dat kindeen en jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Jarabee is er voor gezinnen waarbij complexe vraagstukken de ontwikkeling van het kind of de jongere in de weg staan. Zij komen er zelf of met lichte ondersteuning niet uit. Met betrokken professionals, pleeggezinnen en in samenwerking met andere organisaties ondersteunen ze kinderen, jongeren en gezinnen om er sterker uit te komen.


Uitdaging

Het bestaande elektronische cliëntendossier van Jarabee was verouderd. Het paste niet meer bij de nieuwe werkelijkheid in de jeugdhulp. Jarabee heeft nu met met andere en meer verschillende opdrachtgevers te maken dan voorheen en de manier waarop zij jeugdhulp organiseren is compleet veranderd. Zij waren daarom op zoek naar een centraal systeem dat enerzijds het werk van hun professionals mobieler en makkelijker maakt en hen anderzijds ondersteunt in de bedrijfsvoering en administratie. WinCare helpt ons in onze missie om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen.

Aanpak Winvision

Sindsdien hebben eigen medewerkers van Jarabee in samenwerking met Winvision het systeem ingericht en getest. Begin maart presenteerden die medewerkers WinCare zelf aan de stuurgroep van Jarabee die de eindbeslissing moest nemen. Daarop koos Jarabee definitief voor WinCare en kon de samenwerkingsovereenkomst getekend worden. 

Voordelen op een rijtje

  • Centraal systeem dat het werk van de professionals mobieler en makkelijker maakt.
  • WinCare is gebouwd vanuit de wens om de verschillende zorgbetrokkenen (van cliënt, gezin, betrokken buurtbewoner tot medewerker en collega-instellingen) overal en altijd te faciliteren.
  • WinCare is een cloud toepassing volledig gebaseerd op Microsoft-technologie
  • De integratie van de verschillende onderliggende Microsoft-oplossingen draagt bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering en administratie.
  • Het is een modern en veelzijdig platform en dankzij de Microsoft-technologie herkenbaar en gebruiksvriendelijk voor de medewerkers.

Referentiecase

Bekijk hieronder de opgemaakte referentiecase:

Toegepaste oplossingen en producten

Deel op social media