NIEUW PORTFOLIOPLATFORM VOOR HONOURSPROGRAMMA GYMNASIA

De Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) is het samenwerkingsverband tussen de zelfstandige gymnasia in Nederland. Deze scholen werken steeds intensiever samen aan de kwaliteit van de gymnasium-opleiding, aan het uitwisselen van kennis over het opleiden van de unieke groep leerlingen die de gymnasia bevolkt, en aan het behartigen van de belangen van de gymnasia in de wereld van het Nederlandse onderwijs. Het Honoursprogramma Gymnasia (HPG) bestaat zo’n vijf jaar. Van de 38 zelfstandige gymnasia die aangesloten zijn bij SHZG bieden 28 het aan hun leerlingen aan.


Uitdaging

Honoursleerlingen werken drie jaar aan acht verschillende competenties tijdens projecten die ze zelf mogen kiezen. Gaandeweg bouwen ze een portfolio op om de ontwikkeling in competenties te onderbouwen. Leerlingen die het programma succesvol afronden krijgen een testimonium Honours Programma Gymnasia. Tot voor kort had elke school eigen losse applicaties om het portfolio digitaal op te bouwen. Vorig jaar besloot SHZG één centraal platform aan te bieden.

Aanpak Winvision

In overleg met Winvision werd gekozen voor een digitaal platform op basis van Office 365. Office 365 biedt standaard voldoende functionaliteiten voor de toepassing die SHZG wilde. Winvision heeft het ingericht, maar het niet dichtgetimmerd. Het honoursprogramma ontwikkelt zich. Het platform moet kunnen meebewegen. Leerlingen kunnen al hun documenten, filmpjes en andere content online op hun eigen Office 365-site opslaan. Het is op nadrukkelijk verzoek van de stichting en de scholen een open en transparant platform. Alle leerlingen kunnen in elkaars portfolio kijken en daarvan leren.

"HET HONOURSPROGRAMMA ONTWIKKELT ZICH, DUS HET PLATFORM MOET KUNNEN MEEBEWEGEN. OMDAT HET EEN CLOUDTOEPASSING IS, IS ER NAUWELIJKS ONDERHOUD NODIG."

De voordelen op een rijtje

  • Stabiel en gebruiksvriendelijk.
  • Makkelijk en goedkoop in onderhoud.
  • Het is een cloud-toepassing, er is nauwelijks onderhoud nodig.

Meer weten?

Melle Lelieveld
Business Manager
melle.lelieveld@winvision.nl 088 - 255 03 37

Deel op social media