PARLAN JEUGDHULP BLIJFT INZETTEN OP INNOVATIE

Parlan is een organisatie voor Jeugdhulp, JeugdzorgPlus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ (De Praktijk) in Noord-Holland. Elk jaar helpt Parlan duizenden kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers, onder wie 600 pleegkinderen in bijna 450 pleeggezinnen. Parlan geeft daarbij antwoord op vragen rondom opgroeien en opvoeden en biedt ondersteuning en behandeling. Het hulpaanbod varieert van lichte vormen van ambulante hulp tot zeer intensieve behandeling. Momenteel kent Parlan 850 werknemers die verspreid zijn over maar liefst 42 locaties.


"DE SAMENWERKING IS NU VERLENGD EN DAT DOE JE NIET ALS HET GEEN SUCCES IS."

Uitdaging

Parlan wil verder innoveren. Zij realiseren zich dat ICT nooit klaar is: de technologie blijft zich ontwikkelen en zij blijven zich ontwikkelen. De stappen die zij willen gaan zetten wilden zij vastleggen in een IT Roadmap: een ICT-programma voor de komende jaren.

Aanpak Winvision

Winvision heeft samen met Parlan een IT Roadmap  ontwikkeld waarin de technologische vernieuwing voor de komende jaren is uitgewerkt. Daarnaast helpt Winvision bij de uitvoering ervan. Drie hoofdonderdelen komen terug in de IT Roadmap:

  • Cloudstrategie Parlan. Ze willen maximaal inzetten op beschikbaarheid en gaan alleen nog werken met applicaties die in de cloud worden aangeboden. Ze gaan niet langer zelf systemen en applicaties ontwikkelen.
  • Parlan tijd, ruimte en middelen vrij voor ideeën van de mensen uit het primaire proces. Vaak wordt vernieuwing geïnitieerd vanuit technologie. Zij gaan nu veel meer en beter luisteren naar de mensen die dagelijks met de zorg bezig zijn. Waar lopen zij tegenaan, waar zien zij verbeterkansen, wat zijn hun ideeën? Samen met hen gaat Parlan projecten opzetten – met altijd wel een ICT-component.
  • Het nog beter faciliteren van de zelforganiserende teams. Die krijgen meer vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf beslissingen te nemen. Daarvoor hebben ze meer inzicht nodig in de feiten en cijfers van Parlan Jeugdhulp en in de consequenties van hun beslissingen. Een van de stappen is het verder ontwikkelen van de business intelligence-mogelijkheden (Power BI).

Voordelen op een rijtje

  • Niet langer zelf systemen en applicaties ontwikkelen, de verantwoordelijkheid voor beschikbaarheid en innovatie ligt bij de betreffende clouddienstverleners
  • Mensen uit het primaire proces krijgen meer inbreng
  • Zelfsturende teams worden beter gefaciliteerd

Bekijk de volledige referentiecase:

Meer weten?

Robbert Post
Manager Commercie
robbert.post@winvision.nl 06 - 24 78 07 10

Deel op social media