STICHTING BENCHMARK GGZ KRIJGT MET CRM ONLINE BETER GRIP OP PROCESSEN

Het doel van Stichting Benchmark GGZ (SBG) is de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren door als onafhankelijke partij transparantie te bieden over de behandelresultaten. Dit willen zij bereiken door het effect van de behandeling bij groepen patiënten met betrouwbare en valide meetinstrumenten te meten en uitkomsten te vergelijken.


"WE WETEN NU OP ELK MOMENT WAT DE STATUS VAN DE COMMUNICATIE IS, WIE HET PROCES BEHEERT EN WAAR DE BAL LIGT: BIJ ONS OF BIJ DE KLANT."

Uitdaging

SBG wilde de afhandeling van de aangeleverde data efficiënter inrichten en verder automatiseren. SBG werkte nog met een oudere versie van Microsoft Dynamics CRM. Zij wilden het CRM-platform vernieuwen en naar een hoger niveau brengen.

Aanpak Winvision

Winvision heeft onder andere Microsoft CRM Online ingericht waardoor nu steeds de status van de data duidelijk is en er aanzienlijk minder tijd besteed wordt aan interne afstemming.

De voordelen op een rijtje

  • Het proces van aanleveren van de informatie is nu zoveel mogelijk gecentraliseerd en gestandaardiseerd.
  • SBG weet nu op elk moment wat de status van de communicatie is, wie het proces beheert en waar de bal ligt.

Meer weten?

Raymond van Ham
Business Manager Healthcare
raymond.vanham@winvision.nl 06 - 46 19 99 86

Deel op social media