ZORGAANBIEDER FLORENCE NEEMT AFSCHEID VAN EXCEL-FORMULIEREN

Florence biedt zorg en advies, thuis en op expertise- en woonzorglocaties. U kunt bij Florence terecht voor onder meer thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, jeugdgezondheidszorg, advies en service. Ruim 4.000 medewerkers en 1.500 vrijwilligers helpen bij het optimaliseren van het persoonlijk welbevinden en zelfredzaamheid van hun cliënten. Dit doen zij in Den Haag, Delft, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar.


Uitdaging

Het is voor zorgaanbieders steeds gebruikelijker en noodzakelijker om buiten de reguliere inkomsten via de overheid, aanvullende financiering te zoeken. Florence kan een groot aantal projecten financieren dankzij donaties en sponsoring van bedrijven en particulieren. Tot voor kort werd de fondsenwerving via Excel-formulieren geadministreerd. Het aantal sponsors en donaties is groot en groeit nog steeds. De administratie werd bijna onbeheersbaar via de ‘oude’ methode. Ook bij jaarlijkse audits van toezichthouders werd dit onderdeel als een risico gezien. Er moest dus snel een professionele oplossing komen voor de werving en administratie.

"DE PROJECTADMINISTRATIE IS AANZIENLIJK EENVOUDIGER EN PROFESSIONELER GEWORDEN. HET ZORGT ER OOK VOOR DAT WE DE PROCESSEN GOED KUNNEN BORGEN."

Aanpak Winvision

Winvision richtte voor Florence het al bestaande CRM-systeem in met templates voor fondsenwerving en projectadministratie. De activiteiten voor relatiemanagement kunnen er nu eenvoudig mee worden uitgevoerd. Groot voordeel was ook dat er geen groot afzonderlijk fondsenwervingspakket moest worden aangekocht en geïmplementeerd.

De voordelen op een rijtje

  • Snel te realiseren en in te richten.
  • Meer efficiency en processen goed geborgd.
  • Eenvoudigere en professionelere projectadministratie.

Meer weten?

Raymond van Ham
Business Manager Healthcare
raymond.vanham@winvision.nl 06 - 46 19 99 86

Deel op social media