ZORGGROEP SINT MAARTEN ZET NIEUWE STAP NAAR EXCELLENTE ZORG

Zorggroep Sint Maarten biedt met ruim 2.600 medewerkers in en vanuit 18 locaties intra- en extramurale zorg aan zo’n 2.000 cliënten: wonen met zorg, verpleging met zorg, behandeling, dagopvang, thuiszorg en kraamzorg. Omdat de Zorggroep ‘voorbij de zorg’ wil gaan, worden eveneens intensieve contacten onderhouden met familie, mantelzorgers, vrijwilligers en ook omwonenden. Dit brengt het aantal mensen dat direct bij de Zorggroep betrokken is op circa 8.000.


Uitdaging

Bij Zorggroep Sint Maarten heeft de wens van een cliënt of zijn familie, om een zo goed mogelijk leven te leiden absolute prioriteit. Behoud van contacten, deels met moderne ICT-middelen, met naasten, vrijwilligers en anderen kan het welzijn van cliënten vergroten. Daarmee gaat de Zorggroep ‘voorbij de zorg’. Om dit succesvol in de praktijk te brengen dient de ICT-strategie volledig te zijn afgestemd op de bestuurlijke strategie.

"HET IS BELANGRIJK DAT CLIËNTEN ZO LANG MOGELIJK IN HUN EIGEN OMGEVING BLIJVEN FUNCTIONEREN."

Aanpak Winvision

Winvision stelde het IT Strategy plan (de Roadmap) op en gaf vorm aan het centrale digitale Sint Maarten platform ‘Maarten Life’. In de Roadmap staat ondersteuning door ICT in plaats van beheer van ICT centraal. Bert Kwadijk, algemeen directeur/bestuurder van Zorggroep Sint Maarten: “Op deze manier is de roadmap een belangrijk instrument waarmee de organisatieverandering wordt ondersteund. Met Winvision zijn wij op dit moment druk bezig de roadmap uit te voeren.” Onlangs is al de vernieuwde, interactieve website opgeleverd, volledig gebaseerd op Microsoft SharePoint.

Tot 2015 zullen successievelijk meer onderdelen aan ‘Maarten Life’ worden toegevoegd, zoals verbeterde gegevensopslag met bijbehorende rapportagemogelijkheden, videobellen en digitaal vergaderen. Uiteindelijk hebben de medewerkers, cliënten en de thuiszorg hun eigen, goed beveiligde portaal.

De voordelen op een rijtje

  • ICT-strategie volledig afgestemd op de bestuurlijke strategie.
  • Gebaseerd op Microsoft SharePoint, een krachtig en flexibel platform waarmee websites kunnen worden ontwikkeld, mensen kunnen samenwerken en informatie kan worden gedeeld.
  • Techniek geheel in dienst van de mens: altijd, overal en op elk apparaat optimale toegang tot het portaal.
  • Uitgebreide mogelijkheden voor het toevoegen van nieuwe functionaliteiten.

Meer weten?

Robbert Post
Manager Commercie
robbert.post@winvision.nl 06 - 24 78 07 10