Adoptie as a Service

Technologische innovatie kan voor een organisatie het verschil betekenen tussen bloeien en achterblijven. Maar succes komt niet vanzelf. Wanneer je als organisatie gaat innoveren met ICT, moet je wel helder hebben wat je precies wilt bereiken. En minstens zo belangrijk: hoe je ervoor zorgt dat je medewerkers de verandering omarmen en digitaal vaardig genoeg zijn om de voordelen van de nieuwe technologie te benutten.

Alleen dan kun je de gestelde doelen daadwerkelijk bereiken.


De gebruiker voorop
Doorlopende borging
Vanuit deze visie zet Winvision in elk ICT-project de eindgebruiker voorop. Met gericht adoptie- en verandermanagement helpen wij jou om technologische vernieuwing tot een succes te maken. Daarbij nemen we alle betrokkenen mee in het proces. We creëren draagvlak en begrip. En we begeleiden en trainen je collega's bij het werken met de nieuwe oplossing(en).
Een adoptietraject stopt wat ons betreft niet wanneer de verandering is doorgevoerd. Naast het adopteren van een nieuwe technologie is het voor een organisatie belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe digitale mogelijkheden en, als dit zinvol is, ze te implementeren. Daarom bieden we onze diensten op het gebied van adoptie- en verandermanagement ook aan als doorlopende trajecten, onder de noemer 'Adoptie as a Service' (AaaS).

Wat levert Adoptie as a Service jou op?


  • Collega's werken efficiënter en prettiger met ICT.
  • Collega’s dragen bij aan de gewenste digitale transformatie, ook op termijn.
  • Continue groei/ontwikkeling van jouw organisatie.

Adoptietraject Microsoft Teams

Het gebruik van Microsoft Teams binnen organisaties heeft de afgelopen periode een enorme vlucht genomen. Maar wij merken in de praktijk dat de mogelijkheden van Teams lang niet overal worden benut en dat er nog veel (efficiency)winst te behalen valt. Daar komt bij dat de Microsoft continu bezig is met het toevoegen van nieuwe en het verbeteren van bestaande functies. Dus wil jij met je organisatie alles uit Teams halen wat erin zit – nu en in de toekomst? Dan bieden wij Adoptie as a Service om je daarbij te helpen.

Klik hier als je benieuwd bent hoe wij zo'n Teams-AaaS-traject voor je kunnen invullen.

Adoptietraject andere oplossingen

Los van de implementatie van moderne werkplekken en Microsoft Teams kan er binnen jouw organisatie natuurlijk ook sprake zijn van andere ICT-oplossingen waarmee collega's moeten (leren) werken. Ook voor zulke gevallen biedt Winvision Adoptie as a Service-trajecten op maat. In onze opvatting is adoptie namelijk altijd een belangrijk aspect van ICT-oplossingen.


Klik hier als je benieuwd bent hoe wij zo'n AaaS-traject op maat eruit zou kunnen zien. [= link naar contactformulier?]
"Er was vanuit Winvision goede adoptieondersteuning rondom de livegang van WOW (Woonplaats Online Werkplek). Daardoor kon onze gebruikersorganisatie heel snel weer aan de slag met het nieuwe werkplekconcept. Het intensieve testen van onze kerngebruikers in het voortraject heeft ons erg geholpen met de acceptatie en adoptie van WOW.

Barry Jansen, Adviseur Informatisering bij De Woonplaats"

Welke stappen kunnen we zetten tijdens een adoptietraject?

Formuleren nut en noodzaak van de digitale verandering
Als je wilt dat een verandering daadwerkelijk wordt omarmd, is het cruciaal dat jouw collega’s weten waarom de verandering nuttig en noodzakelijk is voor de organisatie. Het is belangrijk dat zij hierover een eenduidig verhaal te horen krijgen. Met het oog daarop interviewen wij allereerst de bestuurder en opdrachtgever uit de organisatie. Zo komen we tot het gewenste eenduidige verhaal. Een verhaal dat we vervolgens in het adoptietraject op een doeltreffende manier vertellen aan de organisatie.
Inrichten veranderteam
Aan het begin van het traject richten we direct een veranderteam in om jouw collega's te begeleiden). Hierbij is het belangrijk dat iemand uit jouw eigen organisatie de verantwoordelijkheid krijgt als ‘verandermanager’, maar ook dat de werkvloer bij het proces betrokken wordt. Onze adoptieconsultant zal met jou de juiste mensen bij elkaar zoeken om samen het projectteam te vormen. We zorgen ervoor dat dit projectteam structureel bij elkaar komt en een actieve rol heeft in het project.
Nulmeting digitale vaardigheden binnen jouw organisatie
Als jij wilt dat nieuwe digitale middelen succesvol worden geadopteerd en gebruikt, is het goed om eerst inzicht te hebben in hoe digitaal vaardig jouw medewerkers zijn. Dan weet je hoeveel begeleiding zij nodig hebben om goed te leren werken met de nieuwe oplossing. Om dit inzicht te verkrijgen, hebben wij de slimme Winvision Digiscan ontwikkeld. Naast inzicht in digitale vaardigheden geeft deze scan inzicht in welke afdelingen of teams meer begeleiding nodig hebben. Daardoor kun je beter passende ondersteuning aanbieden.
Adoptieplan met taken en verantwoordelijkheden
Om overzicht en structuur te creëren voor de uitvoering van adoptieactiviteiten, stellen wij voor jou een adoptieplan op. In dit adoptieplan beschrijven we wie wanneer welke activiteiten gaat uitvoeren en wat deze activiteiten moeten opleveren. Ons adoptieplan kan een standaardplan zijn met een aantal onderdelen, zoals de impactbeschrijving, doelgroepenbeschrijving en activiteiten. Maar we kunnen ook een plan op maat opstellen. In dat geval bepalen we de activiteiten op basis van wat het beste past bij jouw organisatie en collega's. Daarbij houden we rekening met bijvoorbeeld de cultuur van jouw organisatie en de communicatiemiddelen die medewerkers al gewend zijn.
E-learning voor alle eindgebruikers
Vaak worden er in het kader van een ICT-verandering handleidingen geschreven om collega's te ondersteunen. Veel voorkomende feedback is vervolgens dat zo'n handleiding niet of nauwelijks wordt gelezen en dat de servicedesk alsnog veel vragen krijgt. Als alternatief voor de 'ouderwetse' handleiding bieden wij een digitale handleiding in de vorm van een e-learning. Hierin werken we met tekst, beeld en videomateriaal om de instructie zo interactief en aantrekkelijk mogelijk te maken. De e-learning bevat ook oefeningen waarmee de collega's kunnen ontdekken of ze de stof begrepen hebben. Bijkomend voordeel is dat collega's de e-learning kunnen volgen wanneer het hen uitkomt en tussentijds op elk gewenst moment kunnen pauzeren.
Werven digicoaches of key-users
Veel organisaties maken gebruik van digicoaches of key-users. Dat zijn medewerkers die hun collega’s begeleiden bij ICT-veranderingen. De praktijk wijst uit dat een medewerker nu eenmaal het beste leert van de uitleg van een directe collega. De digicoach kan daarbij als geen ander de vertaling maken naar de dagelijkse werkpraktijk. Heb jij nog geen digicoaches geworven? Dan kunnen wij dat voor je doen. Samen met jou bepalen we dan wie ‘goede digicoaches’ zijn. Het is namelijk belangrijk dat je de juiste collega's aanhaakt; mensen die enthousiast zijn over nieuwe ICT middelen, maar ook de juiste vertaalslag naar hun collega’s weten te maken.

Meer weten?

Wil jij meer weten over Adoptie as a Service? Of wil je advies over veranderprocessen binnen jouw organisatie? Neem contact met ons op.

Robbert Post
Manager Commercie
robbert.post@winvision.nl 06 - 247 807 10