Verandermanagement en zorgdomotica

Steeds meer zorgorganisaties in Nederland zetten domotica in om de kwaliteit van leven van bewoners te verbeteren. Door de ontwikkelingen op het gebied van domotica in de zorg is er steeds meer mogelijk. Dat levert voor zowel cliënten als medewerkers veel voordelen op, zoals:

 • Meer vrijheid en veiligheid voor de cliënt
 • Betere samenwerking tussen medewerkers en afdelingen
 • Een rustiger en veiliger gevoel voor de medewerker

Implementeer domotica
succesvol in jouw zorgorganisatie!

Voorbeelden van zorgdomotica

 • Een oplaadbare halsknop, voor cliënten die (semi)zelfstandig wonen. Ook bruikbaar voor valdetectie of om cliënten binnen een afgebakend gebied vrije bewegingsruimte te bieden (geofencing).

 • Een kamer die is uitgerust met slimme sensoren. Via deze sensoren kan de zorgmedewerker bijvoorbeeld een melding krijgen wanneer een cliënt uit bed gaat, zijn/haar kamer verlaat of langere tijd inactief is.

 • Een speciale smartphone voor zorgmedewerkers, waarop via het platform IQ Messenger alle meldingen binnenkomen. Deze zorgsmartphone is uitgerust met een paniekknop waarmee zorgmedewerkers in geval van nood collega's kunnen oproepen.

 • Een halsmedaillon met locatiebepaling, waardoor de zorgmedewerker de client kan traceren als deze een alarmering heeft gedaan.

Waarom domotica vernieuwen?

Waarom kiest een zorgorganisatie voor nieuwe domotica?
Dat kan allerlei achtergronden hebben. Bijvoorbeeld:

 • een bestaand systeem is verouderd of zelfs onveilig;
 • er is nieuwe wet- en regelgeving waaraan de organisatie moet voldoen;
 • de organisatie wil medewerkers en cliënten meer/beter ondersteunen met zorgtechnologie;
 • de organisatie wil bijblijven met de technologische ontwikkelingen in de sector;
 • de organisatie wil vanuit visie een early adopter zijn op het gebied van zorgtechnologie.

Vitale verandering

Welk motief je als organisatie ook hebt om domotica te gebruiken, één ding is zeker: de verandering die je inzet, is per definitie van vitaal belang. Dat komt door de grote impact op het primaire proces. 

Van het goed functioneren van het zorgsysteem, zowel technisch als menselijk, zijn levens afhankelijk. Het gaat dus om een verandering die zorgvuldig moet worden begeleid – voor de organisatie, de medewerkers én de cliënten. 

Een complex traject, dat bij de verandermanagers van Winvision in goede handen is.

Onze visie: mens-techniek-mens

Winvision helpt zorg- en andere organisaties bij hun digitale transformatie. Wij vinden dat domotica en andere techniek er zijn om de mens te dienen en niet andersom. Daarom maken we steeds de vertaling van mens naar techniek en weer terug. Zo zorgen we ervoor dat mensen op de juiste manier met nieuwe techniek gaan werken. Want pas als mensen optimaal gebruikmaken van passende innovatieve technologie, kan er sprake zijn van een geslaagde digitale transformatie.

Hoe werkt verandermanagement met Winvision?


De verandermanager van Winvision werkt in opdracht van jouw organisatie.
Op basis van gesprekken over jouw wensen gaat hij/zij – uiteraard in samenwerking met jouw organisatie en de betrokken technische partij – op zoek naar de best passende oplossing. Omdat verandermanagement altijd maatwerk is, komt daarbij eerst een aantal cruciale vragen aan de orde, zoals:

 • Welke medewerkers, cliënten, familie/mantelzorgers, directie/bestuur en andere stakeholders krijgen te maken met de verandering?
 • Hoe staan deze stakeholders tegenover de verandering?
 • Welke processen zijn er en op welke processen zal de verandering impact hebben?
 • Welke veranderstijl en -aanpak zullen het beste werken bij jouw organisatie?
 • Met welke boodschap en middelen gaan we over de verandering communiceren?

Zodra deze vragen zijn beantwoord, wordt er een stevige projectorganisatie ingericht. Daarin spelen de stakeholders vanaf het begin een rol. Zij worden betrokken bij het proces en merken dat hun input serieus wordt genomen. Dat vergroot het draagvlak en maakt de stakeholders bovendien mede-eigenaar van zowel de vernieuwing als het systeem. Hiermee is succes voor de langere termijn beter geborgd.

Een geslaagd adoptietraject

Om nieuwe technologie te laten 'landen' in je organisatie, heb je meer nodig dan trainers die technische uitleg geven. De verandermanager van Winvision is ook in de adoptiefase van grote waarde: hij/zij blijft schakelen tussen de technische kennisoverdracht en de vertaling voor je medewerkers, bijvoorbeeld met behulp van infographics, posters en informatieavonden.

"Elke locatie is anders, dus om de oplossing echt passend te maken, moet je wel de juiste vragen stellen en doorvragen. Je moet kunnen afdalen; niet alleen denken op consultancyniveau maar ook vanuit de operatie. Winvision is daar goed in en weet de juiste vertaalslag te maken voor medewerkers en cliënten, op een heel toegankelijke manier.”

Janine Noordhuis – bestuurder Zorgspectrum Het Zand."

Lees meer over deze case

Waarom Winvision?

 • Wij hebben veel ervaring met succesvol veranderen.
 • Wij werken niet vanuit bepaalde technologische oplossingen maar vanuit de zorgvisie van jouw organisatie.
 • Wij hebben specifiek veel ervaring met projecten in de zorg. We weten wat er op de verschillende niveaus speelt, (her)kennen de werkprocessen en spreken de taal van de werkvloer.
 • Wij maken de essentiële vertaling van mens naar techniek en weer terug.
 • Wij zorgen ervoor dat jouw zorgverlening en clientveiligheid te allen tijde gewaarborgd zijn.

Verdere ondersteuning vanuit Winvision

Voor het begeleiden van veranderingen biedt Winvision waar nodig en gewenst ook de aanvullende expertise van:
Business consultants als verbindende factor binnen de driehoek van:

 • strategie (bestuur/directie van de zorgorganisatie)
 • techniek (technisch projectmanagement) en
 • mens (verandermanagement).

Adoptieconsultants die kunnen worden ingezet voor de operationele invulling en borging van de verandering, bijvoorbeeld door trainingen en/of workshops te verzorgen.

Ook succesvol veranderen?

Ben jij benieuwd hoe de verandermanagers van Winvision jou kunnen helpen je domoticaproject tot een succes te maken? Of wil je gewoon wel eens vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact op met Robbert Post.

Robbert Post
Manager Commercie
robbert.post@winvision.nl 06 - 247 807 10