IT Strategie

Waar wil een organisatie over twee tot drie jaar staan? Welke strategie zorgt ervoor dat de bedrijfsdoelstellingen minimaal gerealiseerd worden? Dat is een ‘business’-vraagstuk, maar dat kan niet los gezien worden van de ICT-strategie. ICT maakt het mogelijk dat organisaties zich blijven ontwikkelen en transformeren.


ICT-strategie start met een duidelijke visie op de richting waarin de organisatie zich ontwikkelt. Waar staan we nu, waar gaan we naar toe, wat zijn de uitdagingen waar we voor staan? Die visie mondt uiteindelijk uit in een kalender waarin de ICT-keuzes vertaald worden naar projecten, fasering en budget. Met de snelle technologische ontwikkelingen heeft het nauwelijks zin om een scope van meer dan twee of drie jaar te nemen. Na die periode ziet het ICT-landschap er waarschijnlijk volledig anders uit en zijn de behoeften van de organisatie alweer een fase verder.

De juiste keuzes en uitvoering zijn van belang bij de realisatie van een gedegen ICT-strategie. Maar net zo belangrijk is het draagvlak op de werkvloer. De ICT-strategie moet breed gedragen worden in de organisatie. Dat kan alleen als medewerkers ook een rol en stem krijgen. Wat speelt er op de verschillende afdelingen, waar lopen zij tegenaan, welke ideeën zijn er? Die input maakt de uitvoering ongetwijfeld beter. Vervolgens is het van belang om medewerkers goed mee te nemen in alle veranderingen en plannen.

Voor Winvision is het samen formuleren van de ICT-strategie onderdeel van een langjarige relatie met opdrachtgevers.

Meer weten?

Han Kusters
Directeur Services
han.kusters@winvision.nl 030 - 658 01 58