Jaco

Jaco is alweer 10 jaar in dienst bij Winvision als Principal Systems Engineer. Daar wilden we graag meer van weten en stelden hem daarom de volgende vragen:

Typisch Winvision

In de 10 jaar dat ik bij Winvision in dienst ben heb ik Winvision zien groeien van een kleine onderneming van 30 medewerkers naar een volwassen bedrijf met ruim 120 medewerkers. In al die tijd is één ding sterk overeind blijven staan en dat is de aandacht voor de medewerker. Ja, het is af en toe flink aanpoten, maar de waardering die daar tegenover staat in de vorm van activiteiten naast werktijd zoals (sport)uitjes, kookworkshops, en lunches met de directie geven aan dat het niet alleen om werk gaat. Dat is typisch Winvision.

Welke van onze 5 kernwaarden spreekt jou het meest aan en waarom?

Van de vijf kernwaarden spreekt 'Flexibel' mij het meest aan. Je wordt vrijgelaten in je werkzaamheden en de manier waarop je die uitvoert. Dinsdag is voor mij in de regel een thuiswerkdag die gedeeltelijk wordt ingevuld met ouderschapsverlof. Mobiel werken via Direct Access en af en toe vergaderen op afstand via onze Lync omgeving bieden die mogelijkheid. En soms is het ook wel eens prettig om af en toe je Outlook client te sluiten en je telefoon op stil te zetten om rustig te kunnen werken aan een technisch ontwerp.