Jorrit

Wat is jouw rol bij Winvision?

Ik ben ooit begonnen bij Winvision vanuit een interimopdracht via een financiële detacheerder. Dat beviel mij zo goed - en gelukkig was dat wederzijds - dat ik hier in dienst ben getreden. Ik werk inmiddels 10 jaar bij Winvision. Ik ben gestart als Financieel Medewerker, ben daarna Manager Finance geworden en sinds 3,5 jaar ben ik Controller. Winvision heeft mij de mogelijkheid gegeven om die doorgroei te maken. Winvision is ook zelf erg gegroeid en kreeg behoefte aan een wat zwaardere financiële afdeling. Toen ik begon werkten hier 35 mensen en nu zijn dat er 140. Daarnaast is de afdeling zelf veel meer geprofessionaliseerd en veel meer geautomatiseerd, waardoor je op een ander manier met je cijfers om moet gaan. 

Wat doe je zoal als Controller?

In mijn functie ben ik verantwoordelijk voor de financiële administratie van Winvision. Ik houd me bezig met het opstellen van maandrapportages en jaarrekeningen, evalueer en monitor de financiële voortgang van projecten, ben betrokken bij het opstellen van budgetten en denk op strategisch niveau mee over de toekomst van Winvision. Daarnaast maak ik als Controller deel uit van het operationeel management team, en schuif ik als secretaris aan bij het directie team. Sinds januari 2016 ben ik ook Facilitair Manager en eindverantwoordelijk voor de Backoffice.

Normaal gesproken sta je bij finance best ver van de business af. Maar omdat ik bij het MT zit ben ik ook veel meer betrokken bij inhoudelijke discussies. Waar gaat het heen, wat zou de strategie moeten zijn van Winvsion in een veranderende markt waar we steeds meer beweging naar de cloud zien? Welke impact heeft dat op ons model, onze organisatie? Dat maakt de functie interessant. Het gaat verder dan alleen finance.

Investeren in medewerkers

Winvision heeft mij de mogelijkheid gegeven mijzelf verder te ontwikkelen door een vervolgopleiding te faciliteren. Ik heb de mogelijkheid en de tijd gekregen om een Master te behalen. Ik vind het heel mooi hoe Winvision investeert in haar medewerkers, want dat is niet vanzelfsprekend. Dit zie je ook terug bij andere collega’s, met name uit de delivery-organisatie. Mensen mogen bijvoorbeeld naar de Ignite in Amerika in plaats van wachten tot er hier een keer een opleiding is. Gewoon dichtbij het vuur. Zodra nieuwe technologie beschikbaar is, sturen wij mensen op training.

Ik ga nu ook nog welk eens op training, maar wel beperkter. Dat gaat meestal via Skillscity, dat is een samenwerkingsverband tussen IT-bedrijven. Zij verzorgen lezingen waar je naar toe kunt gaan. Zij regelen bijvoorbeeld een spreker van een bank die vertelt over financiering of veranderende jaarrekeningregels. Leuk daaraan is ook dat je mensen leert kennen die bij een ander bedrijf werken, maar wel met dezelfde problematiek te maken hebben.

Welke van onze 5 kernwaarden spreekt jou het meest aan een waarom?

De flexibiliteit. Je krijgt de mogelijkheid je rol in te vullen op een manier waarvan jij denkt dat het beste is, zolang je maar het einddoel bereikt dat we voor ogen hebben. De juiste managementrapportage, op tijd. De tijdsdruk is natuurlijk niet weg, ook al ben je flexibel. We moeten de jaarrekeningen opleveren, we moeten de maandrapportage opleveren. Maar hoe ik daartoe kom, en of ik dat ‘s avonds doe of overdag, dat staat niet vast. Of de manier waarop je je team aanstuurt om te zorgen dat je tot die prestatie komt, daar ben ik eigenlijk volledig vrij in. Dat bevalt me heel erg goed.

De betrokkenheid binnen Winvision is groot. Het gaat verder dan alleen werk. Mensen zijn geinteresseerd in elkaar, de hele sfeer binnen Winvision is goed. Er zijn veel initiatieven buiten het werk om. Zo ben ik zelf de initiatiefnemer van W.Futsal, waarbij we ieder kwartaal met een stel collega’s gaan zaalvoetballen. Ook is er een groepje dat squasht en een groepje dat samen golft.