1. Home
 2. Join the club
 3. Werving- en Selectieprocedure

Werving- en Selectieprocedure

Algemene bepalingen:

 • Voor iedere vacature is een beschrijving beschikbaar inclusief een functieprofiel, plaats in de organisatie, aard van het dienstverband, arbeidstijden en arbeidsduur.
 • Winvision hoeft te laat binnen gekomen reacties niet in de selectie te betrekken.
 • Binnen twee weken na ontvangst van je sollicitatie stuurt Winvision een eerste indicatie van de status.
 • Winvision streeft naar een vlotte sollicitatieprocedure die maximaal 3 maanden zal beslaan, gerekend vanaf ontvangst sollicitatiebrief en Curriculum Vitae tot aan contractondertekening. In onderling overleg kan hier vanaf worden geweken. 

Eerste selectie 

Bij de eerste selectie gaat Winvision uit van de functie-eisen in de vacaturetekst. De selectiecommissie bestaat uit een HR Medewerker en een directe collega of de desbetreffende manager. Bij latere gespreksrondes kunnen hierbij nog andere werknemers van Winvision worden betrokken. Dit kan een werknemer zijn met eenzelfde soort functie, een werknemer met wie je veel gaat samenwerken of iemand van de directie. Winvision vindt het belangrijk dat je een volledig beeld krijgt van onze organisatie en jouw mogelijk toekomstige collega’s.  De selectiecommissie zal zo beperkt mogelijk worden gehouden qua omvang. Winvision hanteert de stelregel dat er bij twijfel geen verdere voortgang plaatsvindt.  

Het Selectiegesprek

Vooraf 

Bij de uitnodiging voor een eerste gesprek krijg je, naast de gebruikelijke informatie over datum, tijd en locatie ook te horen wie je gesprekspartners zijn. Om personalia te kunnen vaststellen en om je gegevens te kunnen toetsen, kunnen we je vragen om originele stukken mee te nemen van:  

 • Een geldig identiteitsdocument
 • Diploma’s en cijferlijsten
 • Getuigschriften 

Het kan ook zijn dat we je vragen om deze documenten mee te brengen naar je tweede gesprek of tijdens aanname. Winvision controleert de documenten op volledigheid en echtheid. Winvision bewaart bij indiensttreding kopieën van de documenten voor het personeelsdossier.

Het gesprek

 • Winvision verstrekt je alle informatie die je nodig hebt om je een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de vacature, zoals het aantal kandidaten voor de functie, de arbeidsvoorwaarden, je ontwikkelingsmogelijkheden en de sollicitatieprocedure.
 • Winvision stelt je geen vragen die voor de functie niet relevant zijn. Dit geldt ook voor vragen over je gezondheidstoestand, ziekteverzuim, eventuele zwangerschap of kinderwens en je geloofsovertuiging.
 • Het streven is om per kandidaat maximaal 3 sollicitatiegesprekken te voeren bij ons op kantoor. In overleg kan hiervan worden afgeweken. Vanwege het feit dat Winvision dergelijke gesprekken ziet als een wederzijdse investering  worden reiskosten niet vergoed.

Referenties 

Winvision kan je vragen om 2 referenties op te geven of mee te nemen naar een gesprek. Informatie inwinnen bij derden vindt uitsluitend plaats met jouw toestemming. De ingewonnen informatie moet bovendien altijd direct verband houden met de vacature en mag geen inbreuk maken op je persoonlijke levenssfeer. Verder gelden ook de twee volgende regels:

 • Winvision legt de informatie aan je voor, zodat je hierop kunt reageren.
 • Informatie inwinnen over je gezondheidstoestand en ziekteverzuim is niet toegestaan.  

Talenten Motivatie Analyse (TMA) 

Een vast onderdeel van onze werving- en selectieprocedure is het maken van een Talenten Motivatie Analyse. Deze methode bestaat uit een online test (die vanuit huis is te maken) met een aantal open vragen en een lange lijst van vragen met daarbij de keuze uit twee of drie antwoorden. Het is een positieve methode, wat betekent dat er geen goede of foute antwoorden zijn. De TMA methode biedt analyses en instrumenten waarmee Winvision zelf snel een objectief inzicht kan krijgen in een kandidaat. Door te meten welke drijfveren, talenten, competenties, cognitieve capaciteiten en interesses kandidaten hebben, is Winvision beter in staat om kandidaten te matchen met functies, rollen en een passende omgeving. Daarnaast geven de TMA analyses inzicht in de manier waarop functionele gedragsontwikkeling van medewerkers kunnen worden versneld en hun performance worden vergroot. De test kan op ieder moment in de procedure worden afgenomen. Voorafgaand aan een gesprek ontvang je de samenvatting en tijdens het gesprek zal de TMA met je worden besproken.

Aanvullende onderzoeken 

Voor sommige functies is nader onderzoek noodzakelijk. Het kan hierbij gaan om een intelligentietest, een competentietest of een psychologisch onderzoek. Voor een onderzoek schakelt Winvision alleen psychologen in die werken volgens de regels van het Nederlands Instituut van Psychologen. Dat betekent onder andere dat Winvision je van tevoren op de hoogte brengt over de gang van zaken. Daarnaast ben jij de eerste die de inhoud en het resultaat van het onderzoek te horen krijgt.  Je kunt de verzending daarvan tegenhouden.  

Internet 

Winvision is zich ervan bewust dat open bronnen niet altijd betrouwbaar zijn en gaat hier vertrouwelijk mee om. Dit verwachten wij ook van jou.  

Afwijzing 

 • Als Winvision besluit dat je niet in aanmerking komt voor de vacature, dan ontvang je uiterlijk twee weken na dit besluit  telefonisch of schriftelijk bericht. Winvision streeft naar telefonische communicatie hieromtrent. De afwijzing wordt zo goed mogelijk gemotiveerd. Mocht Winvision hier door omstandigheden vanaf wijken, dan is Winvision bereid om eventuele openstaande vragen telefonisch toe te lichten.
 • Mocht je besluiten om je terug te trekken uit de sollicitatieprocedure, dan verwachten wij van jou hierover telefonisch of schriftelijk bericht. Winvision geeft de voorkeur aan telefonische communicatie hieromtrent.
 • Winvision houdt je gegevens in portefeuille, tenzij je hier bezwaar tegen maakt. 

Aanwijzing

 • Als je wordt aangesteld, word je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.
 • De aanbieding wordt gedaan op basis van opleiding en relevante ervaringsjaren en zal een aanbieding zijn, die Winvision passend vindt voor de functie en de werkzaamheden.
 • Winvision legt de arbeidsvoorwaarden en andere afspraken schriftelijk vast in een arbeidsovereenkomst. In je arbeidsovereenkomst maken we melding van (of verwijzen we naar) specifieke regels en voorschriften. 

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Emmely de Regt-Kruft, als Corporate Recruiter werkzaam voor de afdeling HR, via telefoonnummer (030) 6580158 of (06) 83218804. Uiteraard kun je haar ook een mail sturen: sollicitatie@winvision.nl

Deel op social media