Klachtenprocedure

Winvision vindt het belangrijk dat klanten tevreden zijn over de verstrekte dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw ongenoegen aan ons kenbaar maakt. Dat geeft ons de mogelijkheid samen met u een oplossing te vinden en helpt ons de kwaliteit te verbeteren.


Wij verzoeken u eerst te proberen met de direct betrokkenen tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt of u graag een neutrale bemiddelaar wilt inschakelen, dan kunt u een klacht indienen bij de kwaliteitsmanager van Winvision (klachten@winvision.nl).