Zorgorganisaties

Zorg wordt in toenemende mate ambulant aangeboden. Dichter bij de cliënt en patiënt, met resultaatverantwoordelijke en zelforganiserende teams die zorg plannen en uitvoeren. Dat maakt verpleging, jeugdzorg en thuiszorg persoonlijker en efficiënter en helpt financiers om de kosten in bedwang te houden. Het vraagt wel om een andere manier van werken voor zorgorganisaties, waarbij professionele ICT-ondersteuning een sleutelrol speelt.


Zoals zorg vaak in modules wordt aangeboden – alleen de benodigde en gewenste componenten uit het totaalzorgpakket worden afgenomen – zo is ook de ICT-ondersteuning van Winvision aan zorgorganisaties modulair opgebouwd. Winvision biedt zorgorganisaties een compleet pakket aan bewezen succesvolle ICT-diensten en –producten op basis van het integrale Microsoft (cloud)platform. Winvision adviseert over vertaling van visie en strategie naar een ICT-roadmap en helpt de juiste elementen in te richten, in te zetten en te integreren. Of het nu gaat over intranet of portaal, cloudstrategie, werkplekondersteuning, automatiseren van workflows in het primaire zorgproces, faciliteren van zelfsturende teams, business intelligence, relatiebeheer of mobiliteit.

Winvision is al jaren strategische ICT-partner van zorgorganisaties. We kennen de processen en dagelijkse praktijk en kennen de zorgprofessionals. Daarnaast zijn we als Microsoft-partner tot in detail op de hoogte van de ICT-mogelijkheden en –ontwikkelingen. Onze marktkennis in combinatie met onze technologische expertise maakt dat we altijd de beste oplossingen adviseren, implementeren en integreren die passen binnen organisatiedoelstellingen en budget.

Referentiecases

Hieronder vindt u enkele opgemaakte referentiecases.

Referentiecase 'MEE-organisaties in Brabant over op cliëntregistratiesysteem van Winvision':

Referentiecase: 'Medewerkers BrabantZorg enthousiast over nieuw sociaal intranet'

Hierboven ziet u een selectie van een aantal oplossingen die wij bieden voor zorgorganisaties. Voor het totale overzicht van onze oplossingen voor alle markten klik hier.

Meer weten?

Raymond van Ham
Business Manager Healthcare
raymond.vanham@winvision.nl 06 - 46 19 99 86
Robbert Post
Manager Commercie
robbert.post@winvision.nl 06 - 24 78 07 10