Boekje Digitale Transformatie in de Zorg

Digitalisering in het zorglandschap kan ertoe leiden dat de zorg patiënt- en cliëntgerichter, effectiever en efficiënter wordt. Om dit voor elkaar te krijgen zijn een doordacht ICT-beleid en de inzet van moderne digitale samenwerkingsmiddelen cruciaal.


In het boekje 'Digitale transformatie in de zorg' leest u meer over de ICT-mogelijkheden die tot uw beschikking staan om u te ondersteunen bij de veranderingen in de zorg. Mogelijkheden waarmee u uw cliënten en medewerkers een betere leef- en werkomgeving kunt bieden. Wij hopen u met dit boekje te inspireren en enthousiasmeren en wensen u veel leesplezier.