Boekje WinCare

Het centrale platform voor een digitaal gezinsdossier

WinCare is door Winvision ontwikkeld om jeugdhulpinstellingen te ondersteunen bij de jeugdhulp en Jeugd-GGZ van vandaag en morgen. Deze primaire zorgapplicatie helpt jeugdhulporganisaties de zorg en hulpverlening dichtbij en in samenwerking met de cliënt en het gezin te organiseren. Het is een innovatief digitaal platform dat de cliënt zelfregie geeft en het werk voor behandelaars mobieler en flexibeler maakt. Inmiddels maakt ruim 10% van de jeugdhulpmarkt in Nederland gebruik van WinCare om haar primaire zorgproces te faciliteren.


Download het WinCare boekje

Voor steeds meer jeugdhulporganisaties is WinCare het centrale platform voor alle betrokkenen in het zorgproces - cliënt, naasten, behandelaar, specialist, administratie, management en ketenpartner. Uitgangspunt is de eigen kracht van kind en gezin: één gezin, één plan.

In het WinCare-boekje leest u meer over de voordelen die WinCare biedt voor de jeugdhulp: