De zorginstelling van de toekomst

Zorginstellingen staan voor grote uitdagingen. De zorgvraag neemt toe, wet- en regelgeving veranderen continu, patiënten worden veeleisender en het is steeds moeilijker om voldoende gekwalificeerd personeel te krijgen. En dat zijn alleen nog maar de uitdagingen van vandaag, wie weet hoe die van morgen of zelfs overmorgen eruit zien? In onze whitepaper leest u hoe u deze uitdagingen het hoofd kan bieden door nieuwe technologie.


Hoe ziet de zorgorganisatie van 2025 eruit?

Op dit moment speelt technologie al een grote rol in de zorg, maar dat zal de komende zeven jaar spectaculair toenemen. In onze whitepaper over innovatie in de zorg behandelen we belangrijke trends die grote invloed op zorginstellingen zullen hebben, zoals:

  • De patiënt krijgt de regie
  • Zorg op afstand
  • Artificial Intelligence, Machine Learning & Zorgrobot

In deze whitepaper lichten we deze trends verder toe en leest u welke ontwikkelingen er nog meer op de zorg afkomen.